Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DIV 2014 by Mind Map: DIV 2014
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

DIV 2014

Teksverwerking

Functioneel beheer sjablonengenerator

Indexeren en Archiveren

Is combi geworden met postkamer

Alle niet-reclame wordt gescand

Alle zaken worden bij archivering gecontroleerd:

Compleetheid wat betreft verplichte documenten

Voorzien van nieuwe metagegevens

Voorzien van RM gegevens

Senior DIV

Rol is opgegaan in:

Accountmanagement, met proceseigenaren over ZT, Met afdelingshoofden over Mgmt Info

Projectleiding

Informatiearchitectuur

Functioneel beheer, procesbeheerder, zaaktypebeheerder

Informatieanalyse

Rol is blijven bestaan in:

Coördinatie

Personeelsplanning

Controle van indexeren en archiveren

Oplossen van vragen mbt:, Indexeren en archiveren, Fysiek archiveren

Beleidsmedewerker informatievoorziening, Blijven lezen en communiceren over vakgebied. Kennismedewerker, Netwerkspecialist breed netwerken met andere overheden

Risicoanalyse

Fysiek archiveren

Meer kenniswerker