Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIV 2014 by Mind Map: DIV 2014

1. Indexeren en Archiveren

1.1. Is combi geworden met postkamer

1.2. Alle niet-reclame wordt gescand

1.3. Alle zaken worden bij archivering gecontroleerd:

1.3.1. Compleetheid wat betreft verplichte documenten

1.3.2. Voorzien van nieuwe metagegevens

1.3.3. Voorzien van RM gegevens

2. Fysiek archiveren

2.1. Meer kenniswerker

3. Teksverwerking

3.1. Functioneel beheer sjablonengenerator

4. Senior DIV

4.1. Rol is opgegaan in:

4.1.1. Accountmanagement

4.1.1.1. met proceseigenaren over ZT

4.1.1.2. Met afdelingshoofden over Mgmt Info

4.1.2. Projectleiding

4.1.3. Informatiearchitectuur

4.1.4. Functioneel beheer

4.1.4.1. procesbeheerder

4.1.4.2. zaaktypebeheerder

4.1.5. Informatieanalyse

4.2. Rol is blijven bestaan in:

4.2.1. Coördinatie

4.2.2. Personeelsplanning

4.2.3. Controle van indexeren en archiveren

4.2.4. Oplossen van vragen mbt:

4.2.4.1. Indexeren en archiveren

4.2.4.2. Fysiek archiveren

4.2.5. Beleidsmedewerker informatievoorziening

4.2.5.1. Blijven lezen en communiceren over vakgebied. Kennismedewerker

4.2.5.2. Netwerkspecialist breed netwerken met andere overheden

4.2.6. Risicoanalyse