Vaatlus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vaatlus by Mind Map: Vaatlus

1. Vaatluse liigid

1.1. Süstemaatiline vaatlus

1.1.1. Süstemaatiline

1.1.2. Liigendatud

1.1.3. Vaatleja on kõrvalseisja

1.1.4. Viiakse läbi rangelt määratud tingimustes

1.2. Osalusvaatlus

1.2.1. Kujuneb vabalt vastavalt olukorrale

1.2.2. Vaatleja osaleb rühma tegevustes

1.2.2.1. Täielik osalus

1.2.2.1.1. Vaatleja püüab saada rühma täieõiguslikuks liikmeks

1.2.2.2. Osalus vaatlejana

1.2.2.2.1. Uurija on rühmas vaid vaatleja, püüab luua rühma liikmetega häid suhteid

2. Eelised

2.1. Vahetu, otsene teave

2.2. Kvalitatiivne

2.3. Huvitavad andmed

3. Puudused

3.1. On töömahukas

3.2. Aeganõudev

3.3. Vaatleja kohalolek võib muuta loomulikku kulgu