Uute teadmiste hankimine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uute teadmiste hankimine by Mind Map: Uute teadmiste hankimine

1. Sisuanalüüs

1.1. Kommunikatsioonivahendite analüüsimine

1.1.1. Artiklid

1.1.2. Raamatud

1.1.3. Ajalehed

1.1.4. Kõned

1.1.5. Kirjad

1.1.6. Helisalvestised jm

1.2. Et mõista analüüsitava orentatsioone ja teemasid

1.3. Tulemusi võimalik esitada nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt

2. Eksperiment

2.1. Piiratud ja kontrollitud katsetingimused

2.1.1. Tagab uurimuse korrastavust

2.1.2. Võimaldab tulemusi üldistada

2.1.3. Otsiv ja seletav uurimus

2.2. Toimub kunstlikult laboratooriumi tingimustes

2.2.1. Eemaldub tegelikust maailmast

2.2.2. Eetikaprobleemid inimeste uurimisel

2.2.3. Sobiv füüsilise maailma objektide puhul