L'ATMOSFERA:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'ATMOSFERA: by Mind Map: L'ATMOSFERA:

1. LA TROPOSFERA

1.1. Situació: Superfície fins a 10-15 km.

1.2. 80% gasos atmosfèrics

1.3. Fenòmens metereològics (boira, núvols...)

2. És una massa d'aire que envolta la Terra.

3. ESTRATOSFERA

3.1. Fins 80 km d'altura.

3.2. Hi ha la capa d'ozó (raigs ultraviolats)

4. IONOSFERA O TERMOSFERA

4.1. Entre 80 i 600 km d'altura.

4.2. Temperatures superiors a 1000ºC

4.3. Aurores Boreals

5. EXOSFERA

5.1. Entre 600 i 9000 km. Després espai exterior

6. CONTAMINACIÓ

6.1. Diòxid de Carboni: augment de temperatures

6.2. Pluja àcida: destrueix boscos al barrejar gasos tòxics amb pluja)

6.3. Gasos que danyen la capa d'Ozó

7. FUNCIONS

7.1. Regula la calor dels raig solars

7.2. Impedeix que passin els raig ultraviolats

7.3. Conté oxigen i vapor d'aigua