Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

L'ATMOSFERA: by Mind Map: L'ATMOSFERA:
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

L'ATMOSFERA:

LA TROPOSFERA

Situació: Superfície fins a 10-15 km.

80% gasos atmosfèrics

Fenòmens metereològics (boira, núvols...)

És una massa d'aire que envolta la Terra.

ESTRATOSFERA

Fins 80 km d'altura.

Hi ha la capa d'ozó (raigs ultraviolats)

IONOSFERA O TERMOSFERA

Entre 80 i 600 km d'altura.

Temperatures superiors a 1000ºC

Aurores Boreals

EXOSFERA

Entre 600 i 9000 km. Després espai exterior

CONTAMINACIÓ

Diòxid de Carboni: augment de temperatures

Pluja àcida: destrueix boscos al barrejar gasos tòxics amb pluja)

Gasos que danyen la capa d'Ozó

FUNCIONS

Regula la calor dels raig solars

Impedeix que passin els raig ultraviolats

Conté oxigen i vapor d'aigua