Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

L'ATMOSFERA: by Mind Map: L'ATMOSFERA:
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

L'ATMOSFERA:

LA TROPOSFERA

Situació: Superfície fins a 10-15 km.

80% gasos atmosfèrics

Fenòmens metereològics (boira, núvols...)

És una massa d'aire que envolta la Terra.

ESTRATOSFERA

Fins 80 km d'altura.

Hi ha la capa d'ozó (raigs ultraviolats)

IONOSFERA O TERMOSFERA

Entre 80 i 600 km d'altura.

Temperatures superiors a 1000ºC

Aurores Boreals

EXOSFERA

Entre 600 i 9000 km. Després espai exterior

CONTAMINACIÓ

Diòxid de Carboni: augment de temperatures

Pluja àcida: destrueix boscos al barrejar gasos tòxics amb pluja)

Gasos que danyen la capa d'Ozó

FUNCIONS

Regula la calor dels raig solars

Impedeix que passin els raig ultraviolats

Conté oxigen i vapor d'aigua