Фізична реабілітація

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фізична реабілітація by Mind Map: Фізична реабілітація

1. ІНДЗ

2. Модуль 3. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи та порушеннях опорно-рухового апарату

2.1. Л.5. Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи

2.1.1. Пр.з. 10. ФР при неврозах

2.1.2. Пр.з. 11. ФР хворих на інсульт

2.1.3. Пр.з.12. ФР при невритах різної локалізації

2.2. Л.6. Фізична реабілітація при порушеннях постави і травмах опорно-рухового апарату

2.2.1. Пр.з. 13. ФР при порушеннях постави та сколіотичній хворобі

2.2.2. Пр.з. 14. ФР при переломах верхньої кінцівки різної локалізації

2.2.3. Пр.з. 15. ФР при переломах нижньої кінцівки різної локалізації

2.3. Самостійна робота № 16-27

2.4. Тести до модулю 3

3. Модуль 1. Основи фізичної реабілітації

3.1. Л. 1. Вступ до дисципліни "ФІзична реабілітація"

3.2. Пр.з. 1. Основи організації занять ЛФК

3.3. Самостійна робота №1-4

3.4. Тести до модулю 1

4. Модуль 2. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

4.1. Л.2. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи

4.1.1. Пр.з. 2. ФР при інфаркті міокарда

4.1.2. Пр.з. 3. ФР при гіпертонічній та гіпотонічній хворобі

4.2. Л.3. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання

4.2.1. Пр.з. 4. ФР при пневмонії та бронхіті

4.2.2. Пр.з. 5. ФР при бронхіальній астмі

4.3. Л.4. Фізична реабілітація при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту

4.3.1. Пр.з. 6. ФР при хронічному гастриті та виразковій хворобі шлунку

4.3.2. Пр.з. 7. ФР при хронічному холециститі та ентероколіті

4.3.3. Пр.з. 8. ФР при захворюваннях суглобів

4.3.4. Пр.з. 9. ФР при порушеннях обміну речовин

4.4. Самостійна робота № 5-15

4.5. Тести до модулю 3

5. Підсумкова атестація

5.1. Контрольні запитання

5.2. Підсумковий тест