Læring med e i HMS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Læring med e i HMS by Mind Map: Læring med e i HMS

1. Hensikt: å skape motivasjon for HMS og fokusere på viktige områder som: arbeidsmiljø, sykefravær...

2. Lett å falle i fomidlingsfella

3. Hva må prege læring med e?

3.1. MAKVIS

3.1.1. M

3.1.2. A

3.1.3. K

3.1.4. V

3.1.5. I

3.1.6. S

4. Forutsetninger

4.1. Læringsaktiviteter som er selvgående (nettet) over tid

4.1.1. Enkelt å oppdatere

4.1.2. Gjennomført aktivitet registreres i HR-systemet

4.1.3. Tilpasse seg etatens IKT-krav

4.1.3.1. IE 10.0

4.1.3.2. Mpeg4-videoformat

4.2. Knyttes opp mot "HMS-kampanjen" 2015

4.2.1. Skape en "bevegelse" i organisasjonen

4.3. Oppfylle lovens krav til innhold

4.4. Bruke elementer fra spill

4.4.1. Få poeng

4.5. Deltakerne skal aktiviseres

4.5.1. Utføre handlinger/oppgaver

4.5.1.1. Lage tekster om ulike temaer

4.5.1.1.1. Blogg

4.5.1.1.2. Wiki

4.5.1.1.3. Vegveven

4.5.1.2. Like

4.5.1.3. Kommentere andres innlegg

4.5.2. Finne fram til relevant informasjon selv

4.6. Se Vegvesenboka - medarbeiderskap