A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései by Mind Map: A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései

1. A mozgás és észlelés jelentősége

1.1. mozgásfejlődés

1.1.1. genetikai meghatározottság

1.1.2. fejlődés periodikus jellege

1.2. egészséges fejlődés

1.2.1. egymásutániságban nem felcserélhető

1.2.2. nem megváltoztatható

1.3. kúszás-mászás-járás dominancia

1.3.1. beszéd-írás-olvasás

1.4. elégtelenül szervezett idegrendszer

1.4.1. anyanyelvi szinten való elmaradás

1.5. részképességzavar

1.5.1. iskolai tanulási zavar

1.5.1.1. látási-, hallási ingerek

1.5.1.1.1. beszéd elsajátításának zavara

1.6. motoros funkciók

1.6.1. észlelési folyamat

1.6.1.1. agy

1.6.1.1.1. rendszerezés, összerendezés, lokalizáció, válogatás

2. Beszédfejlődési zavarok

2.1. ép hallás, normális értelmi fejlődés mellett

2.2. Zavarok

2.2.1. megkésett beszédfejlődés

2.2.1.1. 3. életév

2.2.1.1.1. különböző szakasz

2.2.1.1.2. különböző terület

2.2.2. helyesírási gyengeség

2.2.3. verbális apraxiák

2.2.4. auditív agnózia

2.2.5. ritmuszavar

2.2.5.1. hadarás

2.2.5.2. dadogás

2.3. agy

2.3.1. bal félteke

2.3.1.1. Broca

2.3.1.1.1. beszédprodukció

2.3.1.2. Wenicke

2.3.1.2.1. beszédmegértés

2.3.2. idegrendszer

2.3.2.1. Fejlődési Nyelvi Zavar

2.3.2.2. Fejlődési Koordináció Zavar

2.4. lateralizáció

2.4.1. fejlődéssor koronája

2.4.1.1. 3 év

2.4.1.1.1. beszédfejlődési zavar

2.4.1.1.2. írott nyelv elsajátításának zavara

2.4.1.1.3. beszéd késése

2.5. fonológiai fejlesztés

2.5.1. olvasástanulás meggyorsítása

3. Kutatási eredmények

3.1. Viholainen

3.1.1. 1,5-2 éves

3.1.1.1. lassú motoros fejlődés

3.1.1.1.1. normál fejlődés

3.1.1.1.2. megkésett beszédfejlődés

3.2. Trauner

3.2.1. járási késés

3.2.2. alulműködés

3.2.2.1. synkinézis

3.2.2.2. finom mozgás

3.2.2.3. hiperreflexia

3.2.3. legtöbb neurológia tünet

3.2.3.1. legalacsonyabb nyelvi készségszint

3.2.3.2. legalacsonyabb nyelvi készségszint

3.3. Rintala és Linjana

3.3.1. diszfázia

3.3.1.1. nagymozgás

3.4. Webster

3.4.1. Nyelvi Fejlődési Elmaradás

3.4.1.1. motoros alulműködés

3.5. Sharipo

3.5.1. gyermekkori motoros és nyelvi fejlődés

3.5.1.1. diszlexia

4. Pszichomotoros fejlesztés

4.1. idegrendszeri érési folyamatok

4.1.1. öngyógyító folyamat

4.2. mozgás

4.2.1. kommunikáció szintjének fejlődése

4.2.2. 4-6 éves SNI kognitív képesség

4.3. Nyelvi Fejlődési Zavar

4.3.1. 6-10 évesek vizsgálata

4.3.1.1. pszichomotoros fejlesztés

4.3.1.1.1. nagymozgás

4.3.1.2. általános testnevelés

5. Kutatás

5.1. Vizsgálat menete

5.1.1. 70 óvodáskorú (176-ból)

5.1.1.1. átlag 5 év 10 hónap

5.1.1.2. 28 lány, 42 fiú

5.1.2. Szülői anamnézis

5.1.3. mozgásfelmérő teszt

5.1.3.1. 103 paraméter

5.1.3.2. 14 mozgáscsoport

5.1.3.3. 70 perc

5.1.3.4. 5-ös skála

5.1.4. Hipotézis

5.1.4.1. normál beszédfejlődés

5.1.4.1.1. jobb teljesítmény

5.1.4.2. beszédfejlődésben elmaradt

5.1.4.2.1. kialakulatlan, keresztezett dominancia

5.2. Eredmények

5.2.1. normál lefolyású

5.2.1.1. normál beszédfejlődés

5.2.1.2. dominancia

5.2.1.2.1. 40% kialakult

5.2.1.3. végtagfüggetlenedés

5.2.1.3.1. 58% harmonikus

5.2.2. kóros lefolyású

5.2.2.1. beszédfejlődési elmaradás

5.2.2.2. dominancia

5.2.2.2.1. 39% kialakulatlan

5.2.2.3. végtagfüggetlenedés

5.2.2.3.1. 39% harmonikus