Modernismen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Modernismen by Mind Map: Modernismen

1. Kritisk til realismen

1.1. Modernistene mener realistene ikke beskriver mennesker med dybde

1.2. Realismen - beskriver det bevisste, som tankene, følelsene

1.3. Modernistene - beskriver også det ubevisste, som impulser, innfall

2. Nyromantikken

2.1. Knut Hamsun

2.1.1. Fra det ubevisste sjeleliv

2.1.1.1. Kritikk av realismens "typer", vil vise også impulser, innfall, drømmer, lyster

2.1.2. Sult

2.1.2.1. Roman om en mann som går i Oslos gater og sulter. Belyser mannens innfall, tanker, drømmer.

2.2. Sigbjørn Obstfelder

2.2.1. Jeg ser

2.2.1.1. Et dikt om en person som ser rundt seg i byen, uten å føle seg hjemme.

3. Postmodernisme

3.1. Kunst - innblanding av "ikke-kunst" som feks reklame og tegneserier - popart

3.2. Litteratur - kommentarer i tekstene, kommunikasjon med leseren, oppløsning av tekstbegreper

4. Sentrale begreper

4.1. Modernitet

4.1.1. Positivt syn på samfunnet, troen på utviklingen

4.2. Det moderne prosjektet

4.2.1. Fremvekst av moderne tanker og ideer, gjennom renessansen og opplysningstiden og til vår tid.

4.3. Fremmedfølelse

4.3.1. Mennesket føler seg ikke hjemme i samfunnet det lever i.

4.4. Modernisme

4.4.1. Brudd med det bestående, både i form og innhold. Mer fokus på individet og kunstnerens opplevelser.

4.5. Det moderne gjennombruddet

4.5.1. Betegner perioden 1860-1880, hvor de moderne tankene, og det moderne samfunnet, gjør seg gjeldende i norsk kunst og kultur. En gullalder i norsk litteratur, med bla de "fire store".

4.6. Postmodernisme

4.6.1. Brudd med synet på hva som kan godtas. Blanding av ulike elementer, opphever normer i kunst og kultur.

5. Forfatterens rolle

5.1. Tolke verden

5.2. Har en dypere innsikt

5.3. Vise sitt syn, sitt inntrykk

6. Sjangere

6.1. Lyrikk - med fri form

6.1.1. Ikke fast rim, rytme, vers-og strofeinndeling

6.2. Noveller - bilder og symbolikk

6.2.1. En allegori, symboler eller noe abstrakt som må tolkes og forstås.

6.3. Roman - "stream of consciousness

6.3.1. En strøm av følelser og bevisstgjøring, alt som faller personene inn i tankene.

7. Forfattere

7.1. Charles Baudelaire

7.2. Knut Hamsun

7.3. Sigbjørn Obstfelder

7.4. Rolf Jacobsen

7.5. Gunvor Hofmo

7.6. Jan Erik Vold

7.7. James Joyce

7.8. Franz Kafka

7.9. Virginia Wolf

7.10. Tarjei Vesaas

7.11. Gro Dahle