Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verkottuen Fokustiimi - rakentaa edellytykset T&K - toiminnalle ja aluevaikuttavuudelle (verkon laaja hyödyntäminen) by Mind Map: Verkottuen Fokustiimi - rakentaa edellytykset T&K - toiminnalle ja aluevaikuttavuudelle (verkon laaja hyödyntäminen)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Verkottuen Fokustiimi - rakentaa edellytykset T&K - toiminnalle ja aluevaikuttavuudelle (verkon laaja hyödyntäminen)

Verkoston rakentaminen

vastuuhenkilöt

työaikasuunnitelmat

Outi Vahtila

Ryhmän kokoonpano: lähtee osaamisesta

ONLine Educaan

Yhteiset periaatteet?

KT-keskuksittain, pohjatyötä yhdessä

Kansainvälisyys

Tavoite: kehitetään opiskelijoiden kansainvälistymistä ja tuetaan henkilökuntaa kv-työskentelyssä

Opiskelijaryhmien kv-yhteistyö osaksi tavallista opetusta

Kansainvälisissä t&k-hankkeissa eWorking-työskentelyn tukeminen

Hyvien käytänteiden kerääminen

Tietojenkäsittelyn malli, aikuisopetuksen malli

Yrittäjyyden ja liiketalouden malli, aikuisopetuksen malli? sulautettu malli? mikä?

Kirjaston eWorkin toiminta

Biotalouden toimintamalli

Osaamisen kehittäminen verkkoympäristössä

projektien rakentaminen yhteistyössä verkoston kanssa, verkostoyhteistyö

ONline-työskentely / tukiverkosto

Simulaatio-opetus

Ohjausryhmämalli

Opettajakoulutus

Myös englanninkieliset esittelyt

Mietitaan minne laitetaan...

Helmikuulle päivä; 4 5- hyvää käytäntöä

Onko kaupallistettavissa olevia malleja?

Ei organisaatiolähtöisesti vaan teema / asialähtöisesti

4 AMKin yhteistyö

Kerätty: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AvYStmrLZoEPdEVUalAxTXZOaFlpMG1RWDFoRmJmUXc&hl=fi

Verkko-opetus

Tavoite: KT-keskuksissa toimivat verkko-opetuskäytänteet ja tuki, ajasta ja paikasta riippumattomat toteutukset

KT-keskusten suunnitelmat

Digi-ohjausryhmä ohjaa

Valmennusohjelma meneillään

T&K yhteistyötä työelämän kanssa, testaa uusia menetelmiä

Fokustiimi tuottaa uusia työkaluja, toimintamalleja

Yhteiset tapaamiset; 5.2 (9-15), 8.4 (13-16)

Jaana Kullaslahti

Hankkeiden rakentaminen

Hankeiden suunnitteluryhmä

Leena Vainio

Prosessin kehittäminen

Fokusalueen tavoitteiden pohjalta

Yhteistyöverkosto, -kumppanit

Oppimisympäristöjen kehittämishake / Tekes

Tietoverkko arjen työkaluksi (toimintakulttuuri)

Yhteiset periaatteet

Motivointi

Aikuiskoulutuskonseptin rakentaminen

Tietojenkäsittelyn mallista eteenpäin

Tuotteistaminen, kansainvälisyys

Hely Kilpeläinen

4 AMKin yhteistyönä syntyy sisältöä

Nykytilan kartoittaminen

Miten tehdään?

Portaalin / yhteisen tiedon rakentaminen

Yhteisen tiedon jäsentäminen KT-keskuskohtaiset ratkaisut

Tiedottamisen käytännöt

Jaana Nuuttila

Pohjana/mallina Bionetti, http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/Henkilostoportaali/Koulutusjatutkimus/Ktbiotalous_ja_hami

Osaamisen kaupallistaminen

Koulutusvienti

Hanna Nordlund

Kehittämisen työkalut

Ideapankki jne

Miten itse käytämme innovatiivisa työkaluja?

Fokustiimitoiminnan kuvaus

Kirjanen

Esimerkit

Tuotteistaminen: näissä me ollaan hyviä, näitä me teemme?

Tarjoaa menetelmiä ja välineitä

Mitä fokustiimi antaa koulutusohjelmille?

Mikä on se tapa, jolla oma ryhmä on yhteydessä toisiin ryhmiin?

Yhteiset työkalut

Twitter #verkottuen

Google-kalenteri -yhteiset tapaamiset, niiden ohjelmat, kutsut

Portaali, perustietoa, linkki Wikiiin

Wiki; yhteisen tiedon tuottaminen

Skype, Webex, ACP?

GoogleWave?

Maindmeister?

Projektisuunnitelman tekeminen

on wikissä: https://wiki.hamk.fi/display/henkilokunta/Projektisuunnitelma+2010-2012

Tutkimustoiminta

konferenssit ja julkaisut

systemaattinen tutkimus- ja selvitystyö

kansalliset- ja kv-kumppanit

opiskelijat mukana

Leena Vainio

New node