Види речень

HM
hom moh

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Види речень by Mind Map: Види речень

1. За емоційним забарвленням:

1.1. неокличні

1.2. окличні

1.2.1. Task 1

2. За кількістю граматичних основ:

2.1. прості

2.2. складні

2.2.1. сурядні

2.2.2. підрядні

3. За будовою:

3.1. двоскладні

3.2. односкладні

4. За метою висловлювання:

4.1. розповідні

4.2. питальні

4.3. спонукальні

5. За наявністю другорядних членів речення:

5.1. поширені

5.2. непоширені

6. За повнотою вираження думки:

6.1. повні

6.2. неповні