Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Natuurlijk by Mind Map: Natuurlijk

1. ge-LOVE-n

1.1. ge-ZON-der

1.2. ge-WET-en

2. converting to A=432Hz

3. creative power

3.1. olifant

4. natuur

4.1. fractals

4.2. biomimicry

4.2.1. PAN

4.3. fractal enlightment

5. Geo-Metrie

5.1. Gulden snede in de Gouden Eeuw

5.2. Gulden Snede en Kunst

5.3. phi

5.4. Patterns of Visual Math

5.5. levensbloem

5.6. flower of life

6. Uni Verse

6.1. akasha

6.2. souls

6.3. ask the universe

7. cellular memory

8. water

8.1. beeld

8.2. cymatics

9. energie

10. vortex

11. het grotere plaatje

11.1. extraterretrials

11.2. ormus gold

12. leef als een beest

13. my quantum mind

14. gamification

14.1. spelen met talent

15. Nu

16. gewoon talent

16.1. balans