Tipus de format d'imatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tipus de format d'imatge by Mind Map: Tipus de format d'imatge

1. JPEG

1.1. Qualsevol aplicació és capaç de reconeixer-lo. Permet fins a 16,7 milions de colors però el tamany de l'arxiu es enorme.

2. BMP

2.1. (Joint Photographic Experts Group) és un algorisme dissenyat per a comprimir imatges estacionàries amb 24 bits de profunditat o en escala de grisos.

3. PNG

3.1. (portable network graphics). Aquest format lliure de patent és el substitut del GIF

4. PSD

4.1. Format d'Adobe Photoshop que guarda capes, canals i guies en qualsevol mode de color.

5. RAW

5.1. Format digital de les càmeres de gamma alta. com el mateix nom indica (raw significa "cru"), és el fitxer en brut. També es coneix com el negatiu digital. necessita un programari per processar-lo.

6. TIFF

6.1. (Tagge-Image File Format): format escollit per treballs en impremptes. Admet compressió sense pèrdua de qualitat.

7. GIF

7.1. Graphics Interchange Format: format molt utilitzat a Internet per a la creació de textos i gràfics degut al tamany petit que té. Sol admet 256 colors (8 bits).És un format per a la compressió d'arxius d'imatge més populars a Internet i fou desenvolupat per CompuServe.