Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

hemelbrug by Mind Map: hemelbrug
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

hemelbrug

Links, kenmerken van de Linkerhersenhelft. Rechts, die van de Rechterhelft, met de bijbehorende Talenten. Door Talenten te ontwikkelen, kan Ego worden losgelaten.

beeld

mensknap

radiaal

muziekknap

synthese

beeldknap

open

natuurknap

scheppen

taalknap

conserveren

gesloten

lineair

tekst

analyse

creatief

rekenknap

reactief

A≠A

beweegknap

A=A