Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zadatak 4 by Mind Map: Zadatak 4
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zadatak 4

Procitati biljeske

iNetWord

Napraviti implementacije

Pomoću pokazivača

Oznaka, i logička vrijednost (iskorišten/neiskorišten)

Pomoću jednostavnog polja

Oznaka i pokazivač na lijevo i desno dijete

Operacije nad binarnim stablom

ParentB(n,T)

LeftChildB(n,T)

RightChildB(n,T)

LabelB(n,T)

ChangeLabelB(x,n,T)

RootB(T)

CreateLeftB(x,n,T)

CreateRightB(x,n,T)

DeleteB(n,T)

InitB(x,T)

Upaliti programe

MouseHeatMap i WorkSpace Macro

Napraviti izvještaje