Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak 4 by Mind Map: Zadatak 4

1. Procitati biljeske

1.1. iNetWord

2. Napraviti implementacije

2.1. Pomoću pokazivača

2.1.1. Oznaka, i logička vrijednost (iskorišten/neiskorišten)

2.2. Pomoću jednostavnog polja

2.2.1. Oznaka i pokazivač na lijevo i desno dijete

3. Operacije nad binarnim stablom

3.1. ParentB(n,T)

3.2. LeftChildB(n,T)

3.3. RightChildB(n,T)

3.4. LabelB(n,T)

3.5. ChangeLabelB(x,n,T)

3.6. RootB(T)

3.7. CreateLeftB(x,n,T)

3.8. CreateRightB(x,n,T)

3.9. DeleteB(n,T)

3.10. InitB(x,T)

4. Upaliti programe

4.1. MouseHeatMap i WorkSpace Macro

5. Napraviti izvještaje