Kanonforfattere

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kanonforfattere by Mind Map: Kanonforfattere

1. Folkeviser

1.1. Middelalder: 1050-1536

1.1.1. Eks: Ebbe Skammelsen

2. Ludvig Holberg

2.1. 1684-1754

2.1.1. Eks: Erasmus Montanus

3. Adam Oehegenschlager

3.1. 1779-1850

3.1.1. Eks: Guldhornene

4. N.F.S. Grundtvig

5. Steen St. Blicher