FORMATS D'IMATGE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FORMATS D'IMATGE by Mind Map: FORMATS D'IMATGE

1. BMP(bitmap):

1.1. És un tipus d'arxiu per a gràfics on cada píxel té associat un nombre determinat de bits per a representar el color que conté. Té un total de 16'7 milions de colors. El principal avantatge d'aquest tipus de fitxers és que la seva càrrega i lectura és extremadament ràpida.

2. GIF(graphics interchange format)

2.1. És un format per a la compressió d'arxius d'imatge, molt popular a Internet i fou desenvolupat per CompuServe. Aquest sistema funciona molt millor en imatges amb zones de colors homogenis. Quants menys colors tingui la imatge millor funcionarà l'esquema de compressió. El format inicial suporta fins a 256 colors.

3. PSD. Format d'Adobe Photoshop

3.1. És un editor de gráfics que guarda capes, canals i guies en qualsevol mode de color. És l'actual líder de mercat per a mapes de bits comercials i manipulació d'imatges. El programa es troba disponible per a Mac OS, Mac OS X i Microsoft Windows.

4. RAW

4.1. És un tipus de fitxer d'imatges que no comprimeixen les dades de la imatge en guardar-la. Els fitxers RAW contenen la totalitat de les dades de la imatge tal com ha estat captada pel sensor digital de la càmera fotogràfica. En canvi, no inclouen informació sobre les característiques de l'exposició, com ara la correcció del color, el contrast i altres ajustaments realitzats manualment pel fotògraf o automàticament per la càmera.

5. PNG (portable network graphics)

5.1. Aquest format va ser desenvolupat en bona part per solucionar les deficiències del format GIF i permet emmagatzemar imatges amb una major profunditat de contrast i altres dades importants. PNG ofereix una gran varietat d’opcions de transparència amb el color vertader o escala de grisos, inclús pot afegir-se un canal alfa.

6. TIFF(Tagge-Image File Format)

6.1. És un format d'arxiu informàtic per a imatges. Els fitxers TIFF contenen etiquetes en les quals s'arxiva informació sobre les característiques de la imatge, que serveix per al seu tractament posterior.

7. JPEG (Joint Photographic Experts Group)

7.1. Està dissenyat per a comprimir imatges estacionàries amb 24 bits de profunditat o en escala de grisos. Una de les característiques que fan molt flexible el JPEG és el poder ajustar el grau de compressió i pot considerar-se com un conjunt d'eines per la compressió. Alguns esquemes del JPEG s'han fet molt populars i s'utilitzen en aplicacions informàtiques i d'electrònica de consum.