Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak 4 by Mind Map: Zadatak 4

1. Rok predaje

1.1. 10.01.2010

2. Alati

2.1. iNetWord

2.2. Mindmeister

2.3. Project Draw

2.4. Slidesix

2.5. Posteet

3. Prvi dio zadatka

3.1. Proširene bilješke o binarnom stablu pretrazivanja i hrpi

4. Drugi dio zadatka

4.1. Izraditi mentalnu mapu

4.2. Izraditi dijagram toka podataka

4.3. Napisati implementacije binarnog stabla pomocu polja i pomocu pokazivaca