ePaper for school

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ePaper for school by Mind Map: ePaper for school

1. NEEDS - Teacher

1.1. Oppimateriaali ● Itse kirjat ● Kirjasto / lisälukemisto ● Oheismateriaalin valmistelu - Valmista materiaalia paljon, omaa ei juuri tarvitse tehdä. Onko kaikkian aineiden opettajilla näin hyvä tilanne? ● Materiaalin hallitseminen – oppilaiden siirtyminen tilasta toiseen, vaihtelevat ryhmät ● Jakeleminen ● Eriyttäminen tasojen mukaan ● Eri mediat: Teksti, kuva, ääni, video, tehtävät ● Sanakirjat ● Oppimateriaalin ja keskittymisen rajaus. (Tabletin rikkauden ja avoimuuden hankaluus) ● Eri kouluaineiden välinen integraatio jotta tukevat toisiaan ● Oppilaiden unohteluongelma – Oma lätty kotona ja toinen koulussa? ● Oppilaiden effortti lukemiseen aina kynnys ● Lukemiselle vaihtoehtoiset menetelmät (luennointi, tekeminen, laskeminen, videot, ...

1.2. VALVONTA ● Itsearviointi – yksinkertainenkin esim +/- ● Itsevalvonta – oppilas näkee kuinka vähän tekee töitä verrattuna muihin ● Etenemisen seuranta. Tämän automatisointi säästää aikaa ja antaa tietoja kaikille ● Nopeille oppilaille itsetentti ja aikaisempi loppukoe ● Ajankäyttö läksyjen tekemiseen? Ehkä, tuskin paljoa kuitenkaan. Hyvä opettaja ei tätä tarvitse, huono käyttää väärin.

1.3. SUUNNITTELU ● Erityisluokanopettajan tarpeet. Yksilölliset suunnitelmat ja aineet, seuranta, viestintä kotiin, päiväraportti tulee koulusta jo nyt ...

1.4. Tehtävät ja kokeet ● Kirjoitelmat digitaalisena, korjaus ja kommentit verkon yli ● Sanakokeet ”pelimuodossa” ● Interaktiivinen kieliopin opiskelu (esim. imperfektikontekstissa kirjoittaminen)

1.5. ARVIOINTI JA PALAUTE ● Wilmaan integroituminen (Opiskelijan palaute, myöhästymiset, poissaolot, kokeiden alueet, ajat ja tulokset, vanhempien kuittaukset) ● Jatkuva palaute ja motivoiva indikaattori koululaiselle

1.6. VIESTINTÄ ● Kotiin viestit nykyään wilman kautta – poistaa tarpeen puheluille vanhempien kanssa (luokanopettajalla monta päivässä). Vihaiset puhelut jäävät pois. Helpompi käsitellä kirjallisesti. ● Ei erityisiä tarpeita opettajien väliseen viestintään

1.7. YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAMINEN ● Työkalu keskustelulle, ryhmäviestinnälle auttaisi. Esim luokkalehdet ja koululehdet. ● Tämä on nykyään opettajan oman kutsumuksen varassa

2. NEEDS - Student

2.1. Oppimateriaali ● Lähdemateriaalit saatavilla, Wikipedia, Google Scholar, opettajan suosittamat lähteet ● Lähteen luotettavuuden arviointi ● Interaktiiviset diagrammit ja visualisointi. Esim anatomiasovellus ● Hukkaamisongelman ratkaiseminen ● Opettajan kalvoesitykset omaan laitteeseen näkyville. Näkee paremmin ja varmemmin, voi selata eestaas, jää materiaalit itselle ● Materiaalikasoista eroon ● Kaikki lukion oppimateriaalit heti käsillä ylioppilaskirjoituksia varten ● Materiaalien jakaminen esim eri opettajien kalvot samasta aineesta ● Materiaalien peukuttaminen, arviointi

2.2. Materiaalin tuottaminen ● Oman materiaalin tuottaminen, uutiset, katsaukset ● Positiivinen palaute omasta työstä ● Kirjoittaminen näppäimillä tai vapaalla kädellä ● Kameran integroiminen ● Peruskuvankäsittely. Kuvien karsinta ja muokkaus ja varastointi ja jakaminen ● Kirjoitelman tekeminen ja palauttaminen fyysisesti

2.3. Ergonomia ● Kosketusnäyttö ● Jäykkyys - jäykkyys kosketukselle, oikkeneminen ihan suoraksi ● Kirjamuoto saattaa olla vieraampi jos ei lue paljoa ● Näppäinkirjoitus on ergonomisempaa kuin käsialakirjoitus ● Käyttömukavuuden parantaminen tabletista ja puhelimesta. Esim Wilman tsekkaus tosta vaan ilman erillistä surffaamista ja kirjautumista.

2.4. Palaute ● Kaikki muut arvosanat paitsi koenumerot nykyään wilman kautta ● Enemmän sanallisia arvioita pls ● Opettajan käsialasta ei saa selvää

2.5. Viestintä Wilma. Reaaliaikaiset viestit opettajilta esim perutut tunnit ● ● Ekstraopiskelun kommunikointi opettajalle esim luetut kirjat

2.6. Suunnittelu Lukujärjestyksen suunnittelu lukiossa Wilman kautta ● ● Lukujärjestys aina mukana. Rikas lukujärjestys esim kurssin osallistujalistat, ruokalistat, ... ● Yleinen opiskelusuunnitelma joka kulkee koko ajan mukana ● Lukusuunnitelman tekeminen isoihin kokeisiin tai ylioppilaskirjoituksiin. Vaikeiden asioiden painottaminen. ● Vinkkejä miten parhaiten omaksuu ja harjoittelee lukusuunnitelman kohteet ● Tärppien jakaminen

2.7. Student board and leadership ● Student communication e.g. magazine ● Palautekanava, tykkäykset, kommentit ● Fund raising via ads in school magazine ● Community building Memories – save photos and school magazines over years ● ● Oppilaskunnalla jää rahaa yli. 1000-2000€ vuodessa budjetti.

3. NEEDS - Parents

3.1. Seuranta ● Erityistapahtumat ● Oppimisen edistyminen ja poikkeamat ● Läksyjen lukemisen ja tekemisen seuranta – Sormi laitteella ajanotto, läksy%

3.2. Viestintä ● Periodic update to keep the information flow and connection – e.g. weekly report or news ● Wilma messaging has replaced need of parents' evening meeting ● Wilma messaging capabilities somewhat limited – no forums, no CC: messages ● Community feeling has suffered. But parents seem to not be missing that too much. Some still do, though. ● Would be nice to get a glimpse of the class. e.g. follow a weekly class publication of active pupils.

3.3. Helppous Salasanasta eroon ● Tietokoneen avaamisesta eroon ● Reissuvihon hellpous

4. Product Spec

4.1. FORM FACTOR ● Slate: A5+, < 200 grams, < 2mm ● Single-fold: 2xA5 (Not mobile) < 200 grams, 2x2mm - Erillinen tuki lukuku- tai kiroituslman saamiseksi pöydälle - Vihkomallissa valolataus olisi aina ainakin osittain esillä. Tarvittaessa avattuna selälleen maksimilataukseen ● Quadruple-fold A4 – fully mobile

4.2. INTERACTION Kosketusnäyttö + haptinen palaute Tekstinsyöttö

4.3. ENERGY 1 school day full use min Valolataus USB lataus backup must jos kriittisiä koulufunktioita

4.4. FUNCTIONALITY Henkilökohtinen laite Varalaitteen kloonaus pilvestä tarvittaessa Salasana/biometrinen tunnistus laitteen avaamiseksi Wilma-integraatio Koulukirja, tuntimateriaalit, referenssit (Wikipedia, Google Scholar), sanakirjat, reissuvihko, wilmaviestit, lukujärjestys, koululehti, kokeet, palaute (edistys, jatkuvat arvosanat, arvioinnit, itsearviointi) Sisällön peukutus ja jakaminen Ääni – kuuntelut yms., kuulokeliitäntä Tiedonsiirto tietokoneesta pilven kautta Tiedonsiirto laitteiden välillä pilven kautta

5. Value Propositions

5.1. Student ● No books to carry ● Better health ● Platform for own creativity and publishing ● Continuous feedback channel ● Solution to forgotten book ● School and class community building

5.2. Teacher ● Productivity (material handling, automatic test correction, ..) ● Student self-support from better materials ● Classroom order through less materials to find and forget ● Material differentiation based on student readiness, managing this ● Rid of paper book logistics ● School and class community building

5.3. Parent ● Monitoring of child progress and deviations ● Participation in school life through school news etc. ● Messaging platform ● Convenience ● School and class community building

5.4. Publisher ● Save paper material, processing and delivery cost ● From transaction sales to continuous subscription model ● Direct commercial channel to future customer (e.g. Sanoma brand building from cradle to grave)

6. TEAM

6.1. Hannu Koivula ● Basic school english language teacher ● Kempeleen Kirkonkylän Yhtenäiskoulu Juha Saarela ● Lecturer in University of Oulu Henrietta Kinnula ● High-school, Oulun Suomalainen Yhteiskoulu ● A-grade student, next stop Oxford University ● English as native language -track Sanna Rousu ● Parent of 2nd grader in basic school special class student Valtteri Halla ● Entrepreneur and CTO of Leia Media Sari Komulainen ● Palvelumuotoilu Palo ● Palvelu- ja käyttöliittymäsuunnittelu ● Käytettävyystutkimus