Vakoverschrijdende vaardigheden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vakoverschrijdende vaardigheden by Mind Map: Vakoverschrijdende vaardigheden

1. samenwerken

1.1. actief luisteren

1.2. afspraken nakomen

2. schrijven

2.1. samenvatten

2.2. argumenteren

2.3. regels van essay, kortverhaal, ... respecteren

2.4. correct spellen

3. luisteren

3.1. actief luisteren

3.2. luisterbereidheid

3.3. luistertechnieken toepassen

4. lezen

4.1. skimmen/scannen

4.2. begrijpend lezen

5. zelfstandig werken

5.1. de gegeven opdrachten kunnen begrijpen en uitwerken

5.2. de juiste bronnen kunnen herkennen en raadplegen

5.3. gegevens kunnen rapporteren

6. probleemoplossend werken

6.1. probleem kunnen formuleren

6.2. probleem analyseren

6.3. algoritme opstellen om het probleem op te lossen

7. Zich uitdrukken met woorden

7.1. algemeen correcte taal gebruiken

7.2. vakgebonden termen gebruiken

8. spreken

8.1. presentatie

8.2. spreekzorg

8.3. timing

8.4. doelpubliek

9. probleemoplossend werken

9.1. kunnen situeren van de leerstof in geziene leerstof