Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

My Whole Mind by Mind Map: My Whole Mind
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

My Whole Mind

My Radial Mind maakt gebruik van de charmante mogelijkheden van MindMeister. MindMeister is voor vele toepassingen geschikt, hier een leerproces, en feitelijk als metafoor voor elk proces. Interessant is de optie 'PDA', die geeft mogelijkheden tot begeleiding bij dat proces. Essentieel is ook de cirkel of spiraal, die linksom(yang) en rechtsom kan bewegen. Ook zijn fasen van een ander leerproces opgenomen: O.O.-B.O.-B.B.-O.B.(on)bewust-(on)bekwaam.MindMeister kent ongekende mogelijkheden: bijna alle digitale content kan worden opgenomen.Bij de knopen kan extra info worden ingezet: een notitie bij drie streepjes, bij een pijl een link, bij een paperclip allerlei documenten met video en audio middels sleur en pleur.Ook is bewust gekozen voor de radiale benadering in de plaats van lineair. Dat betekent meer zoeken en meer kans op Toeval. Hoe?zo! Creativiteit.Elk Talent kan op twee manieren worden gezien, Reactief en Creatief, omdat dat je Recht is. Het is je Recht over je Volle Vermogens te beschikken. Talenten en Scheppend Vermogen. Met de pijl(>) stap je in de map Creativiteit. Het Pad geeft ook de Middelen, om die Passage mogelijk te maken. Vul jouw mindmap met jouw Talent en Creativiteit, hier is een voorbeeld en een handleiding in pdf.Natuurlijk staat de klassieke Caduceus model. Niet te verwarren met de alom bekende Esculaap.Chakras en Kundalini geven energie aan de Staf.

phi

geometrie

labyrinth

fractals

zielen ontwaken

natuur

Denk, kijk en voel vooral naar Natuur. Natuur als Leermeester van Schauberger als voorbeeld. Biomimicry is de verzamelnaam voor onderzoek naar Natuur. Jay Harman met The Sharks Paintbrush en Pax Scientific: Mijn meest recente onderneming PAX Scientific en haar dochterbedrijvenontwerpen energiezuinige apparatuur voor industrie, zoals koeling, ventilatoren en pompen die zijn gebaseerd op vloeistofgedragingen uit de natuur.De natuur produceert geen vlakke platen en rechte lijnen. Het ultra-efficiente bloedsomloopsysteem van de mens, bijvoorbeeld, is 50 duizend kilometer lang en bevat geen enkele rechte buis.(Jay Harman) Ask Nature is een helder voorbeeld van inspiratie uit Natuur. Janine Benyus over Natuur.Net als Ruimte niet recht, is Tijd dat ook niet. De Maya Calender laat dat zien. Pan-Holland.Daily Tzolkin.

spiraal

vortex

plantaardig

biomimicry

universe

water

spin

quantum level of reality

using your quantum brain

the master and his emissary

This book argues that the differences lie not, as has been supposed, in the ‘what’ – which skills each hemisphere possesses – but in the ‘how’, the way in which each uses them, and to what end.  But, like the brain itself, the relationship between the hemispheres is not symmetrical.  The left hemisphere, though unaware of its dependence, could be thought of as an ’emissary’ of the right hemisphere, valuable for taking on a role that the right hemisphere – the ‘Master’ – cannot itself afford to undertake.  However it turns out that the emissary has his own will, and secretly believes himself to be superior to the Master.  And he has the means to betray him.  What he doesn’t realize is that in doing so he will also betray himself.

Q&A Iain Mc Gilchrist

mind hacks

divided brain

summary

the left hemisphere colonised realty

reality is a projection of the dominant left hemisphere

map-territory relation

a whole new mind

discussion guide

summary

schoolmeister

Een kwart is een breuk, met vier kwarten heb je weer een geheel(kwartet). 1/4, een vierde, daar kan je op twee manieren mee werken: concreet, ik heb, dan heb je dat stuk of abstract, wij zijn, dan ben je een van de vier. Het verschil is de manier van denken.En een breuk is een bijzonder getal: het is ook weer te geven als kommagetal(0,25) en ook als procent(25%). Met Equivalent Pairs kun je oefenen. Klik hier voor meer rekensommen.Als deel van een groter geheel is de breuk een verhouding, een ratio, 1 van 4, 1:4, 1 op 4. Een wel heel bijzondere ratio is Phi wel: The Golden Ratio en The Divine Code.Een getal voor Schoonheid,Creatie en Balans 38 van 62, 38:62, 38 op 62.Een Breuk is een Verhouding is een Ratio: wij staan altijd in een verhouDing, als Deel van een Geheel.Het Pad markeert de Passage van Ding tot Verhouding. Het Pad geeft ook de Media om die Passage mogelijk te maken. Met de pijl(>) spring je in de map 'Geometrie'.Opdracht 4: maak een Overzicht in jouw mindmap van welke Gehelen jij een Deel bent, hier is een voorbeeld en een handleiding in pdf.

cultivate your intuition

leren tekenen

smart reading

pixton

braintests

united star minds

altered states of mind

practical mindfullness

adaptive

how to create a mind

summary

the society of mind

Marvin Minsky -- one of the fathers of computer science and cofounder of the Artificial Intelligence Laboratory at MIT -- gives a revolutionary answer to the age-old question: "How does the mind work?" Minsky brilliantly portrays the mind as a "society" of tiny components that are themselves mindless. Mirroring his theory, Minsky boldly casts The Society of Mind as an intellectual puzzle whose pieces are assembled along the way. Each chapter -- on a self-contained page -- corresponds to a piece in the puzzle. As the pages turn, a unified theory of the mind emerges, like a mosaic. Ingenious, amusing, and easy to read, The Society of Mind is an adventure in imagination.

master the mind

In Ons creatieve brein toont Dick Swaab wat ons tot mensen maakt: de interactie van de hersenen met onze omgeving. De omgeving draagt niet alleen bij aan de unieke ontwikkeling van ieder brein, maar ook aan het ontstaan van hersenziekten en aan de genezing hiervan. Muziek en beeldende kunst zijn niet alleen creatieve vormen van communicatie, maar blijken ook van therapeutische waarde te kunnen zijn bij hersenziekten.

dubious new theory

kurzweil ai

the shift & 100th monkey effect

hoe? zo! Mindmappen

dig. assistent

Dig.Assistent maakt rolwisseling kinderspel. D.A. is een soort spiegel waarin je jezelf kan zien en opdrachten kunt geven. Met de Assistent ben je baas over jezelf. Hoe?zo! meesterschap.MindMeister is een mindmap als Digitale Asistent voor Persoonlijk Leiderschap. Je kunt Doelen Formuleren als in een Logboek en bijhouden wat je hebt gemaakt. Tegelijkertijd is het Doel de Weg en de Weg is het Doel, want mindmappen is van Hoe? en van Dat! Hoe? is het Spel(A#A) en Dat! zijn de Regels(A=A). Werken met een MindMeister is op zich al een OEfening in Meesterschap.Het pad markeert de Passage van Knecht tot Meesterschap: Zelfverantwoordelijke Zelfbepaling. Dat is de Sprong van het Pad, omdat dat je Recht is. Het is je Recht over je Volle Vermogens te beschikken. Talenten en Scheppend Vermogen. Het Pad geeft ook de Middelen, om die Passage mogelijk te maken. Opdracht 5: zet jouw Doelen in jouw mindmap als Persoonlijke Digitale Assistent, hier is een voorbeeld en een handleiding in pdf.

de lerende mens

beter studeren

jaynes: bicameral mind

brain lateralisation