GESTIÓ DE CENTRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GESTIÓ DE CENTRE by Mind Map: GESTIÓ DE CENTRE

1. COORDINACIÓ

1.1. correu

1.1.1. gmail

1.1.1.1. hotmail

1.1.1.1.1. yahoo

1.2. calendari

1.2.1. google calendar

1.2.1.1. evernote

1.3. agenda

1.3.1. google calendar

1.4. planificació

1.4.1. google sites

1.4.1.1. moodle

1.5. consens

1.5.1. wiki

1.5.1.1. google sites

1.6. missatges breus

1.6.1. twitter

1.6.1.1. whatsapp

1.6.1.1.1. telegram

1.7. videoconferències

1.7.1. Skype

2. TREBALL VIRTUAL COL.LABORATIU

2.1. web

2.1.1. google sites

2.2. wiki

2.2.1. moodle

2.2.1.1. wikispaces

2.2.1.1.1. wikimedia

2.3. blog

2.3.1. blogger

2.3.1.1. xtec blocs

2.3.1.1.1. wordpress

3. CERCA I ORGANITZACIÓ DE RECURSOS I SERVEIS

3.1. marcar i compartir llocs

3.1.1. symbaloo

3.1.2. delicious

3.2. sindicar continguts

3.2.1. Redcreo

3.2.2. Divoblogger

3.2.3. Mis elegidos

3.2.4. Mis favoritos

3.2.5. Favoriting

3.3. organitzar videos

3.3.1. youtube

3.3.1.1. googlevideos

3.3.1.1.1. daylimotion

3.4. organitzar fotografies

3.4.1. dropbox

3.4.1.1. box

3.4.2. picassa

3.4.3. instagram

3.4.4. flickr

3.4.4.1. pickeo

3.4.4.1.1. photopeach

3.5. crear i organitzar presentacions

3.5.1. slidershare

3.5.2. prezzi

3.5.3. animoto

3.5.4. scrib

3.5.5. bubble

3.6. crear i organitzar documents

3.6.1. googledrive

3.7. emmagatzemar arxius

3.7.1. dropbox

4. CREACIÓ DE CONTINGUTS

4.1. crear un document

4.1.1. word

4.1.2. open office

4.1.3. google docs

4.2. crear un mapa conceptual

4.2.1. mindemeister

4.2.2. cmaps tool

4.3. crear un cartell

4.3.1. wallwisher

4.3.2. koowall

4.3.3. glogster

4.3.4. gimp

4.3.5. photochop

4.4. crear un video

4.4.1. tubechop

4.4.2. imovie

4.4.3. animoto

4.4.4. windows moviemaker

4.4.5. Youtube Edu

4.4.6. Masher

4.5. línies cronològiques

4.5.1. dipity

4.5.2. timewiky

4.5.3. àgora

4.5.4. odissea

4.6. crear i usar àudio-guies

4.6.1. audacity

4.6.2. soundcloud

4.6.3. podcasts

5. PUBLICACIÓ DE CONTINGUTS

5.1. crear un llibre

5.1.1. calameo

5.1.2. podcasts

5.2. crear una presentació

5.2.1. powerpoint

5.2.2. issuu

5.2.3. slideshare

5.2.4. scribb

5.2.5. Polaris office

6. AVALUACIÓ

6.1. SAGA

6.2. crear formularis

6.2.1. excel

6.3. crear rúbriques d'avaluació

6.3.1. excel

6.4. Google drive docs