ทำอะไรเพื่อสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทำอะไรเพื่อสังคม by Mind Map: ทำอะไรเพื่อสังคม

1. กลุ่มคนที่สนใจ ไม่ต้องสังกัดรุ่นก็ได้ และทำเพื่อสังคม ไม่ได้เพื่อรุ่น

2. ถ้าแนวร่วมเป็นคนในรุ่นมากพอ ก็ทำในนามรุ่นได้