CCA

Overzicht van de CCA stakeholders. Per stakeholder is aangegeven wie er contact heeft met wie.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CCA by Mind Map: CCA

1. Consumenten

2. NGO

3. Bedrijven

3.1. Niet co-creatie

3.2. Co-creatie afnemers

3.2.1. MKB

3.2.2. Grote bedrijven

3.3. Co-creatie aanbieders

3.3.1. RedesignMe

3.4. Co-creatie adviseurs

3.4.1. Profit

3.4.1.1. Cap Gemini

3.4.1.2. Stephan Verveen

3.4.1.3. MetaClue

3.4.2. Non profit

3.4.2.1. Syntens

4. Overheid

4.1. Ministerie EZ

4.1.1. DLG

4.2. Innovatieplatform

4.3. Gemeenten

4.3.1. Eindhoven

4.3.1.1. RDM

5. Branchorganisaties

5.1. CBM

5.1.1. DLG

6. Wetenschap

6.1. TU/E

6.1.1. DLG

6.2. Erasmus

6.3. TNO

7. Juristen

7.1. IP Juristen

7.1.1. DLG

8. Founding fathers

9. Investeerders