MEYAKINI HARI KEBANGKITAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MEYAKINI HARI KEBANGKITAN by Mind Map: MEYAKINI HARI KEBANGKITAN

1. maksud ayat surah al-a'raf, 57-58 : 7

1.1. (ayat 57) Allah yang mengirimkan angin pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya (hujan), apabila ia membawa awan mendung , kami (Allah) halakan ke negeri yang kering kontang, kami turunkan hujan daripada awan itu, kemudian kami mengeluarkan pelbagai jenis buah-buahan dengannya. demikianlah pula kami menghidupkan semula orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran

1.2. (ayat 58) negeri yang baik tanahnya, tumbuh-tumbuhan hidup subur dengan izin Allah, dan negeri yang tidak baik tanahnya, tumbuh-tumbuhan hidup terbantut. demikianlah kami menerangkan tanda-tanda kemurahan dan kekuasaan kami bagi orang yang mahu bersyukur

2. jelaskan allah berkuasa membangkitkan semula manusia selepas mati

2.1. bukti Allah berkuasa membangkitkan manusia selepas mati

2.1.1. Angin pembawa berita gembira

2.1.1.1. membawa awan mendung yang menagndungi hujan

2.1.1.2. mengandungi beberapa jenis gas untuk semua hidupan

2.1.2. awan dan hujan pembawa rahmat

2.1.3. tanah yang gersang menjadi subur

3. perbandingan orang yang bersyukur dan tidak bersyukur

3.1. orang bersyukur

3.1.1. rajin dan ikhlas melakukan ibadat

3.1.2. berusaha meningkatkan dan memajukan diri, masyarakat dan negara

3.1.3. sabar menghadapi musibah

3.1.4. redha walaupun menerima nikmat yang sedikit

3.2. orang tidak bersyukur

3.2.1. malas dan berpura-pura beribadat

3.2.2. kurang berusaha ke arah kemajuan diri, masyarakat dan negara

3.2.3. tidak sabar dan mengeluh apabila ditimpa musibah

3.2.4. tamak walaupun menerima nikmat yang banyak

4. cara-cara bersyukur dengan nikmat Allah

4.1. hati

4.1.1. bertambah cinta kepada Allah S.W.T. apabila menerima nikmat

4.1.1.1. redha dan qanaah dengan segala pemberian Allah S.W.T..

4.2. lisan

4.2.1. memperbanyakkan zikir seperti mengucapkan alhamdulillah

4.2.2. menyampaikan dakwah dan memberi nasihat sevara hikmah

4.3. amalan

4.3.1. memelihara ibadat wajib dan meningkatkan ibadat sunat

4.3.2. memanfaatkan nikmat ke arah kebaikan diri, masyarakat dan negara

5. pengajaran ayat

5.1. meyakini bahawa Alah berkuasa mematikan dan menghidupkan semula manusia

5.2. kejadian angin yang membawa awan, hujan yang menyuburkan tanah yang gersang dan menghasilkan tumbuhan bukti kekuasaan Allah S.W.T. yang mutlak

5.3. bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah S.W.T. dan menggunakannya untuk faedah kehidupan manusia sejagat

5.4. membudayakan sikap suka mengkaji dan menyelidik untuk manusia membangunkan negara serta membina tamadun umat