Pedagogista kehittämistä ja yritysyhteistyötä Salpauksessa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pedagogista kehittämistä ja yritysyhteistyötä Salpauksessa by Mind Map: Pedagogista kehittämistä ja yritysyhteistyötä Salpauksessa

1. OPISKELIJAT Amiksesta ammattiin

1.1. Ammatillisen kasvun tukeminen ja ammattiin valmistuminen

1.1.1. TOP-blogi

1.1.1.1. Logistiikka top -blogit

1.1.1.2. Merkonomit ja datanomit top -blogit

1.1.1.3. TutKIVA opiskelijablogit

1.1.2. ePortfolio

1.1.2.1. Sisustajat ePortfolio

1.1.3. Einikäisen oppimisen avaintaidot

1.1.4. Yksilölliset opintopolut

1.1.4.1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

1.1.4.2. Atto-integrointi

1.2. Ohjausta ja tukea

1.2.1. Opiskelijan opas 2013-14

1.2.2. Pakki opiskelijaportaali

1.2.3. Salpaus Facebook

1.3. Oppiminen ja osaamisen arviointi aidoissa työympäristöissä

1.3.1. ePortfolio

1.3.1.1. Sisustajat ePortfolio

1.3.2. TOP-blogi

1.3.2.1. Logistiikka top -blogit

1.3.2.2. Merkonomit ja datanomit top -blogit

1.3.2.3. TutKIVA opiskelijablogit

1.3.3. Tekemällä oppiminen

1.3.3.1. Rakennusammattilaisesta työmaaohjaajaksi

1.3.3.2. Työssäoppimista vähintään puoli vuotta opinnoista oman alan työpaikoissa

1.3.4. Työssäoppiminen ulkomailla

1.3.4.1. Merkonomit ja datanomit top -blogit

1.3.5. Pajaoppiminen

1.4. Verkon hyödyntäminen opetuksessa

1.4.1. Ohjaus ja yhteydenpito verkossa (Facebook, ElsaMoodle, blogit)

1.4.1.1. Logistiikka top -blogit

1.4.1.2. Merkonomit ja datanomit top -blogit

1.4.2. Yhteisöllinen työskentely, vertaisoppiminen (Facebook, ElsaMoodle, blogit)

1.4.2.1. TutKIVA opiskelijablogit

1.4.2.2. Logistiikka top -blogit

1.4.3. Monimediaiset oppimateriaalit, mallivideot, ohje- ja tukimateriaalit

1.4.3.1. Näyttötutkinnon suorittamisen tukea TUMA-hanke

1.4.3.2. Videoita tutkintosuoritusten mallitutkintosuorituksista

1.4.3.3. EduTV.fi video-ohjeita

1.4.3.4. SomeTvt Salpaus työvälinekartta

1.4.3.5. AR Sahut työpajassa aikuiset ja nuoret

1.4.4. Mobiili

1.4.4.1. Ohje Web Appsien käyttöön

1.5. Yrittäjyys oppimismenetelmänä, NY-yrittäjyys ja osuuskuntatoiminta

1.5.1. Päijät-Hämeen YES-keskus

1.5.2. NY Nuori yrittäjyys

1.5.3. Osuuskunta Messinki

2. HENKILÖSTÖ Välitä, älä valita

2.1. Pedagogiset linjaukset

2.1.1. Pedagoginen strategia

2.1.1.1. Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperusteet, liite 2

2.1.1.2. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma, liite 1

2.2. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

2.2.1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, pedagoginen strategia, liite 2, kohta 5

2.3. Pedagogisen toimintakulttuurin muutos

2.3.1. Vertaisoppiminen

2.3.1.1. xTune parvityökalu

2.3.1.2. Yhteiset verkkokurssit

2.3.1.3. Verkko-opetuksen mentorit

2.3.1.4. Diigo - jaetut linkit

2.3.1.4.1. Vinkkejä verkon opetuskäyttöön

2.3.1.4.2. Salpauksen äidinkielen opettajat

2.3.2. Monipuoliset opetus- ja ohjausmenetelmät

2.3.2.1. ElsaMoodle portaali

2.3.2.2. Mobiili Salpauksessa

2.3.2.3. Some/tvt työvälinetarjotin

2.3.3. Yhteistyöskentely wikissä

2.3.3.1. Atto- ja ammatillisten kielten toteutussuunnitelmat AD:lla

2.3.4. Vertaismentorointi

2.3.5. Tiimivalmennus

2.3.6. Pedagoginen perehdytys ja ohjeet

2.3.6.1. Kuukauden vinkki ja työpajat

2.3.6.2. Pedagogisten lehtoreiden toteuttama ohjaus ja tuki

2.3.6.2.1. Toimipistekohtaiset pedapysäkit

2.3.6.2.2. Uusien opettajien perehdytys

2.3.6.2.3. Vertaismentorointiryhmät

2.3.6.2.4. Esimiesten pedapajat

2.3.6.3. EduTV

2.3.7. Kehittämishankkeet

2.3.7.1. Laajennettu työssäoppiminen TOPLaaja

2.3.7.2. Läpäisyn tehostamishankkeet Jousto

2.3.7.3. Kansainväliset projektit

2.3.7.4. Opettaminen ja oppimisympäristöt

2.3.7.4.1. Valovoimainen

2.3.7.4.2. TutKIVA oppiminen verkossa

2.4. Osaamisperusteisuus

2.4.1. Osaamispisteisiin siirtyminen

2.4.2. OPS-uudistustyö aloitettu

2.5. Pedagogisten lehtoreiden toteuttama ohjaus ja tuki

2.5.1. Toimipistekohtaiset pedapysäkit

2.5.2. Uusien opettajien perehdytys

2.5.3. Vertaismentorointiryhmät

2.5.4. Esimiesten pedapajat

2.6. Atto-integrointi

2.6.1. Salpauksen atto-integrointia edistävät hankkeet

2.7. Kehittämishankkeet

2.7.1. Laajennettu työssäoppiminen TOPLaaja

2.7.2. Läpäisyn tehostamishankkeet Jousto

2.7.3. Kansainväliset projektit

2.7.4. Opettaminen ja oppimisympäristöt

2.7.4.1. Valovoimainen

2.7.4.2. TutKIVA oppiminen verkossa

2.7.5. Kansainväliset projektit

3. TYÖELÄMÄ Joustava yhteistyö

3.1. Työelämäyhteistyö

3.1.1. Yritystoiminnan tukeminen

3.1.2. Työelämäkummit

3.1.3. Yhteiset projektit

3.1.4. Tuotanto- ja palvelutyöt yrityksille

3.1.5. Yritysvierailut

3.1.6. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

3.2. Työelämäneuvottelukunnat

3.2.1. Työelämäneuvottelukunnat PHKK:ssa

3.2.2. Blogi

3.3. Uusia ideoita liiketoimintaan

3.3.1. Talouden taitajia tarvitaan

3.3.2. Asiakkuuksien kehittäminen

3.3.3. Ristipölytystä ja liiketoimintaan uusia ideoita

3.3.4. Videoneuvottelut ja videoidut seminaarit

3.3.5. Datatiimi blogi

3.4. Päijät-Hämeen YES-kummit

3.5. Työssäoppiminen

3.5.1. Työturvallisuuden edistäminen

3.5.2. Kehittämishankkeita

3.5.2.1. Laajennettu työssäoppiminen TOPLaaja

3.5.2.2. TutKIVA oppiminen verkossa

3.5.2.3. Valovoimainen

3.5.3. Salpaus Facebook

3.5.4. SalpausTweet

3.6. Työpaikkaohjaajien koulutus, ohjaus ja tuki

3.6.1. Koulutusvideoita ja ohjeita kootusti Salpauksen nettisivulla

3.6.2. Videoita mallitutkintosuorituksista ja mallilomakkeita

3.6.3. Sosiaali- ja terveysalan näyttötutkintojen arvioijille apuja ja neuvoja

3.6.4. Videokuvaus ja videoneuvottelut käyttöön luonnonvara-alan näyttötutkintojen arviointiin

3.6.5. TOP-Koutsi eli kaikkea työpaikkaohjaukseen

3.6.6. Työpaikaohjaajan ja arvioijan tietopaketti

3.7. Tukea näyttötutkintojen arviointiin

3.7.1. Sosiaali- ja terveysalan näyttötutkintojen arvioijille apuja ja neuvoja

4. koulutuskeskus Salpaus 2014 bit.ly/taitajapeda