BAB 1 : PENGENALAN KEPADA ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 1 : PENGENALAN KEPADA ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT by Mind Map: BAB 1 : PENGENALAN KEPADA ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. MSC

1.1. Kerajaan Elektronik

1.2. Tele Perubatan

1.3. Sekolah Bestari

1.4. Jaringan Pembuatan Sedunia

1.5. Gugusan R&D

1.6. Pemasaran Tanpa Sepadan

1.7. Kad Multiguna

2. PERKEMBANGAN TEKN. MULTIMEDIA DI MALAYSIA

2.1. MULTIMEDIA

2.1.1. Mkasud

2.1.1.1. Multi = Banyak

2.1.1.2. Media = Alat sebagai saluran utk berkomunikasi

2.2. CIRI - CIRI

2.2.1. Navigasi

2.2.2. Hyperpaut

2.2.3. Mudah Difahami

2.2.4. Interaktif

2.3. APLIKASI

2.3.1. Perpustakaan Digital

2.3.2. Sumber Rujukan

2.3.3. Telesidang Video

2.3.4. Pengiklanan / Pembelian

2.3.5. Penghantaran Mel

2.4. JENIS - JENIS

2.4.1. Video

2.4.1.1. Video Fushion

2.4.1.2. Ulead MEdia Studio

2.4.1.3. Adobe Premier

2.4.2. Teks

2.4.2.1. Hard Frontpage

2.4.2.2. Wordpad

2.4.2.3. Macromedia

2.4.3. Grafik

2.4.3.1. Adobe

2.4.3.2. Coral Draw

2.4.3.3. Pointer 3P

2.4.4. Animasi

2.4.4.1. Macromedia DIrector

2.4.4.2. Light Wave 3D

2.4.4.3. 3D Studio Max

2.4.5. Audio

2.4.5.1. Macromedia Sound Edit

2.5. CABARAN

2.5.1. Penyelidikan R&D

2.5.2. Pembekalan Alatan ICT

2.5.3. Intergrasi ICT dlm P&P

2.5.4. Kemahiran Pensayarah

2.5.5. Kurang Sokongan Teknikal

2.5.6. Penyelenggaraan Komputer

2.6. DUNIA PENDIDIKAN

2.6.1. Evolusi

2.6.1.1. Globalisasi --> ICT --> K Ekonomi --> Demokrasi Pendidikan

2.6.2. ICT Dalam Pendidikan

2.6.2.1. PBK

2.6.2.1.1. Konsep

2.6.2.1.2. Perisian

2.6.3. Pendidikan Cemerlang

2.6.3.1. Fikir

2.6.3.2. Kritis

2.6.3.3. Kreatif

2.6.3.4. Inovatif

2.6.4. Harapan

2.6.4.1. Penyelarasan ICT Dipertingkatkan

2.6.4.2. Kemahiran ICT Dikukuhkan

2.6.4.3. Kecekapan & Keberkesanan Pengurusan

3. KOMPONEN

3.1. Komputer

3.1.1. Terima, Simpan & Persembahkan Semula

3.1.2. Jadi Rangkaian Komunikasi

3.1.2.1. Hantar Mak;lumat

3.1.2.2. Terima Maklumat

3.1.3. Tahu Menggunakannya

4. PENGENALAN

4.1. Era

4.1.1. Pertanian

4.1.1.1. Pekerja

4.1.1.1.1. Petani

4.1.1.1.2. Peladang

4.1.1.2. Rakan

4.1.1.2.1. Manusia

4.1.1.2.2. Tanah

4.1.1.3. Alatan

4.1.1.3.1. Alatan Pertanian

4.1.2. Industri / Pembuatan

4.1.2.1. Pekerja

4.1.2.1.1. Pekerja Kilang

4.1.2.2. Rakan

4.1.2.2.1. Manusia

4.1.2.2.2. Mesin

4.1.2.3. Alatan

4.1.2.3.1. Mesin

4.1.3. Tek. Maklumat

4.1.3.1. Pekerja

4.1.3.1.1. Manusia Berilmu / Berteknologi

4.1.3.2. Rakan

4.1.3.2.1. Pekerja Berpengetahuan

4.1.3.3. Alatan

4.1.3.3.1. Alat Berteknologi

5. FUNGSI

5.1. Penghantaran

5.2. Pengumpulan

5.3. Pemprosesan

5.4. Penjanaan

5.5. Penyimpanan

5.6. Dapatkan Semula

6. HIERARKI

6.1. Ilmu

6.1.1. Pengetahuan

6.1.1.1. Maklumat

6.1.1.1.1. Data

7. MATLAMAT / MANFAAT

7.1. ASAS

7.1.1. Pantas

7.1.2. Konsisten

7.1.3. Jitu

7.1.4. Boleh Dipercayai

7.2. PENDIDIKAN

7.2.1. CAD

7.2.2. CAE

7.2.3. CAM

7.2.4. Automasi Kilang

7.2.5. Internet Dlm Pendidikan

7.2.6. ABBM

7.2.7. Bantu Pengurusan