Dokumentar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dokumentar by Mind Map: Dokumentar

1. Personlige

1.1. Personlig dokumentarisk tilgang

1.2. Tæt forhold til virkeligheden

1.3. Personlige historier

1.4. Anvender elementer fra andre fortællerformer.

1.5. Subjektivt blik på verden

1.6. Instruktøren involverer sig selv eller går meget tæt på en andens historie

1.7. - private eller personlige historier i modsætning til mere generelle temaer eller emner.

1.8. Et eksempel kunne være videodagbøger

1.9. Subjektivt blik på verden

1.10. Man skelner ofte mellem 4 forskellige fortælleformer

1.11. Observerende, poetisk, klassiske og personlige.

2. Instruktøren vil være synlig, enten igennem billedet eller voice-over.

3. Film om virkeligheden og livet.

4. Poetiske

4.1. Understrege sanselige og poetiske sider af virkeligheden.

4.2. Det vigtigste er måden filmen fortæller historien på.

4.3. Fokusere på form og æstetik.

4.4. Billedsymmetri -, rytme - eller forskellighed i modsætning til lighed.

4.5. Musikken har ofte en central funktion

5. Observerende

5.1. At vise uden at forklare

5.1.1. fluen på væggen!

5.2. tilskuerne skal selv tage stilling til emne og handling.

5.3. Typisk håndholdt kamera

5.3.1. Minus kunstig belysning og underlægningsmusik

5.4. En bearbejdet virkelighed

5.4.1. Tidligere mente man at det var 100% rå virkelighed

5.5. Nemt at identificere sig med filmens personer

5.6. Klipning: et centralt element (der skaber sammenhæng)

5.7. Benytter også interview og voiceover

5.7.1. mere spontant end en klassisk dokumentar

6. Definition og afgrænsning

6.1. Tæt forhold til virkeligheden.

6.1.1. De er altid lidt subjektive, i forhold til at instruktøren vælger hvad der skal med.

6.1.1.1. Der er noget journalistisk over det

6.2. Kreativ forhold til virkeligheden.

7. Klassiske

7.1. 3. Person fortællerform

7.2. Det handler om at oplyse seeren

7.3. Handlingen er et realistisk problem som dokumentarskaberen sætter fokus på

7.4. Fortælleren er alvidende og ved altid mere end seeren

7.5. Ofte gøres det klart i starten af filmen, hvad historien handler om

7.6. Billederne illustrerer fortællerens budskab

7.7. Der benyttes typisk voice-over så det er letforståeligt

7.8. Interviews indgår ofte med personerne

7.9. Der stilles klare spørgsmål