KURANGNYA TENAGA KERJA MAHIR DALAM NEGARA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KURANGNYA TENAGA KERJA MAHIR DALAM NEGARA by Mind Map: KURANGNYA TENAGA KERJA MAHIR DALAM NEGARA

1. Pelajar Tingkatan 3 : Sekolah menegah harian biasa (SMK) di sekitar 8 buah Kolej Vokasional di negeri Johor

2. Kesedaran

2.1. Peluang Kerjaya

2.1.1. Pengetahuan kerjaya dlm bidang TVET

2.2. Persepsi

2.2.1. Baik

2.2.2. Buruk

2.3. Aspek Keluarga

2.3.1. Dorongan/ sokongan

2.3.2. Persepsi Ibu Bapa Terhadap Program TVET

3. Penerimaan

3.1. Peluang Kerjaya

3.1.1. Jawatan yang bakal di sandang

3.1.2. Gred Gaji

3.2. Persepsi

3.2.1. Baik

3.2.2. Buruk

3.3. Aspek Keluarga

3.3.1. Dorongan/ Sokongan

3.3.2. Kebenaran/Keizinan

4. AKIBAT

4.1. Ekonomi negara terjejas

4.2. Modal insan negara tidak berkembang ke tahap yang sepatutnya

4.3. Usaha kerajaan ke arah membina negara berpendapatan tinggi akan gagal

5. BUKTI

5.1. Dato' Salleh Majid (2010) - Pakar Ekonomi Negaar

5.1.1. Sekolah rendah dan menengah merupakan asas seperti bangunan tinggi, cerucuk yang perlu ditanam. Kalau asas bangunan ini lemah maka bangunan tinggi sekalipun tidak akan selamat. Kita lihat saja kurangnya tumpuan kita berikan kepada pendidikan vokasional sehingga menyebabkan kita kurang tenaga pekerja yang mahir

5.2. Ali Badaruddin Abdul Kadir (2014) Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Sumber Manusia Bhd (PSMB

5.2.1. tenaga kerja berkemahiran tinggi di Malaysia hanyalah sebanyak 28 peratus sahaja.

5.2.2. “Perkara ini harus diberi perhatian supaya kita mampu mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja mahir dalam semua sektor sekali gus melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir,” - Sidang Kemuncak Pembangunan Bakat 2014 di Kuala Lumpur.

6. PIHAK KERAJAAN

6.1. Inisiatif

6.2. Usaha Pihak Kerajaan

6.3. Polisi & Dasar

7. PEKERJA

7.1. Sikap

7.2. Latar Belakang Pendidikan

8. FAKTOR TARIKAN LUAR

8.1. Insentif/ gaji lebih mahal bekerja di luar negara

8.2. Peluang lebih banyak di luar

9. PROGRAM TVET (Kolej Vokasional)