Schemat organizacyjny grupy J&J

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Schemat organizacyjny grupy J&J by Mind Map: Schemat organizacyjny grupy J&J

1. Centrala J&J

1.1. Zarząd

1.1.1. Prezes Zarządu Jarosław Filipczak

1.1.1.1. Kadry i Płace Ewa Antoniuk

1.1.1.1.1. Księgowy Tomasz Krakowiak

1.1.1.1.2. Radca Prawny Małgorzata Rajzer - Matjaszczuk

1.1.1.2. PIONY

1.1.1.2.1. Pion Operacyjny Gdańsk

1.1.1.2.2. Pion Operacyjny Malbork

1.1.1.3. Podwykonawcy

1.1.2. Wiceprezes Zarządu Jan Chrzanowski

1.1.2.1. Podwykonawcy

1.1.2.1.1. Szybowski

1.1.2.2. Wojciech Walczak Specjalista BHP