It i matematikkundervisningen

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
It i matematikkundervisningen by Mind Map: It i matematikkundervisningen

1. Træningsprogrammer (www og elektroniske platfome)

1.1. Gentagende beregninger

1.2. Øve sætninger og definitioner

1.3. Differentieret undervisning

1.3.1. Tempo

1.3.2. Valg af opgaver

1.3.3. Niveau

1.4. Evaluering

1.4.1. Test

1.4.2. selvevaluering

2. Udforskende programmer (Geometer, geogebra, graph, graphmatica)

2.1. Eksperimenternede undervisning

2.1.1. Trial & Error (Induktiv undervisning)

2.1.2. Hypotesetestning

2.2. Differentieret undervisning

2.3. Frigive lærerressourcer

3. Værktøjsprogrammer (Maple, MathCad, TI89)

3.1. Løse komplicerede problemer

3.2. Eksemplarisk undervisning

3.3. Motivere og øge interessen for matematik

4. Undervisningsministeriets krav

4.1. Formålet med uddannelsen

4.2. Det Virtuelle Gymnasium

4.2.1. Virtuel undervisning

4.2.2. Virtuel vejledning

4.2.3. Anvendelse af IT programmer

4.3. Bekendtgørelsens krav

4.3.1. Fagbilag

4.3.2. Vejledningen

5. Elektronisk retning

5.1. Ny skriftelighed

6. Smartboard

7. WEB 2.0

7.1. Wiki

7.1.1. wikispaces.com

7.1.2. pbwiki.com

7.2. Blog

7.2.1. Wordpress.com

7.2.2. blogger.com

7.3. Podcast og vodcast

7.4. Video