Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring by Mind Map: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Fremveksten og moderne bank- og finansinstitusjoner 1850-1920

Historisk utvikling av bankvesenet.

Innovasjon i finans og vekst av Shadow banking system.

Struktur av US banknæring.

Bank konsolidering og landsdekkende banknæring.

Separasjon av banknæring og andre finansielle virksomheter.

Thriftnæring: Reguleringer og struktur.

Internasjonal banknæring.

Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til i dag

Valutaregulering

Endrede rammebetingelser

Finansielle kriser

Årsaker til kriser

Sekvens i finanskrisen

Subprime krise 2007-2008

Regulering av tilsyn med finansmarkeder og- institusjoner

Asymetrisk informasjon og finansiell regulering

Bank krise. Lån. 1980 sparing.

Bank kriser i verden.

Hvorhen fianansielle reguleringer etter subprime krise?

Internasjonalisering av finansmarkedene før 1920, og etter 2.verdenskrig

Institusjonaliseringen av tilsynmindighetene 1900-20

Tilsyn av markedsregulering og stabil vekst 1945-70

Finans og økonomisk vekst

Optimisme

Kredittekspansjon

Rentedannelsen i finansmarkeder

Etterspørsel og tilbud i obligasjonsmarked

Skift i likevekt -rentesats

Penger og pengemultiplikatoren

Funksjon

Evolusjon i betalingssystemet

Mål og virkemidler i pengepolitikken

Åpne markedsoperasjoner

Diskonteringsregler

Reservekrav

Monetær verktøy av Den europeiske sentralbanken

Det internasjonalle finansielle system

Utenlandsk exchange marked

Valutakurs på lang sikt

Valutakurs på kort sikt: Analyse av etterspørsel og tilbud

Å forklare endring i valutakurs