SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring by Mind Map: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

1. Rentedannelsen i finansmarkeder

1.1. Etterspørsel og tilbud i obligasjonsmarked

1.2. Skift i likevekt -rentesats

2. Penger og pengemultiplikatoren

2.1. Funksjon

2.1.1. Medium of exchange

2.1.2. Unit of account

2.1.3. Store of value

2.2. Evolusjon i betalingssystemet

3. Mål og virkemidler i pengepolitikken

3.1. Åpne markedsoperasjoner

3.2. Diskonteringsregler

3.3. Reservekrav

3.4. Monetær verktøy av Den europeiske sentralbanken

4. Det internasjonalle finansielle system

4.1. Utenlandsk exchange marked

4.2. Valutakurs på lang sikt

4.3. Valutakurs på kort sikt: Analyse av etterspørsel og tilbud

4.4. Å forklare endring i valutakurs

5. Fremveksten og moderne bank- og finansinstitusjoner 1850-1920

5.1. Historisk utvikling av bankvesenet.

5.2. Innovasjon i finans og vekst av Shadow banking system.

5.3. Struktur av US banknæring.

5.4. Bank konsolidering og landsdekkende banknæring.

5.5. Separasjon av banknæring og andre finansielle virksomheter.

5.6. Thriftnæring: Reguleringer og struktur.

5.7. Internasjonal banknæring.

6. Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til i dag

6.1. Valutaregulering

6.2. Endrede rammebetingelser

7. Finansielle kriser

7.1. Årsaker til kriser

7.2. Sekvens i finanskrisen

7.3. Subprime krise 2007-2008

8. Regulering av tilsyn med finansmarkeder og- institusjoner

8.1. Asymetrisk informasjon og finansiell regulering

8.2. Bank krise. Lån. 1980 sparing.

8.3. Bank kriser i verden.

8.4. Hvorhen fianansielle reguleringer etter subprime krise?

9. Internasjonalisering av finansmarkedene før 1920, og etter 2.verdenskrig

9.1. Institusjonaliseringen av tilsynmindighetene 1900-20

9.1.1. Sparebankinspektørstillingen vedtas

9.2. Tilsyn av markedsregulering og stabil vekst 1945-70

10. Finans og økonomisk vekst

10.1. Optimisme

10.2. Kredittekspansjon