El meu PLE

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El meu PLE by Mind Map: El meu PLE

1. Cercadors

1.1. Cercadors genèrics

1.1.1. google

1.1.1.1. Scholar

1.1.2. yahoo

1.1.3. cercat.cat

1.1.4. rebedor

1.1.5. curiosos

1.2. Cercadors específics

1.2.1. blocs.xtec.cat

1.2.2. edu365

1.2.3. alexandria.xtec.cat

1.2.4. Editorials

1.2.4.1. www.e-vocacion.es/home.php http://www.oupe.es/es/Paginas/Home.aspx http://www.text-lagalera.cat/escolar2/index.jsp http://www.mcgraw-hill.es/index.php http://www.tareasymas.es/ http://www.ecasals.net/ http://www.cruillaconnecta.cat/ http://www.vicensvives.com/ ....

1.3. Diccionaris

1.3.1. optimot

1.3.2. diccionaris.cat

1.3.3. grec.cat

1.3.4. wikipedia.org

1.3.5. dictionary.cambridge.org/es

1.3.6. rae.es

2. Xarxes socials

2.1. generals

2.1.1. facebook

2.1.2. twiter

2.2. específiques d'educació

2.2.1. educared

2.2.2. edmodo

2.2.3. tiching

3. Compartir fitxers

3.1. Murals

3.1.1. http://www.glogster.com/ http://es.padlet.com/

3.2. música

3.2.1. http://musicalibrecc.blogspot.com.ar http://www.musicaenelaula.com/ http://www.aprendomusica.com/index.htm http://wikirecursostic.wikispaces.com/MÚSICA

3.3. imatges

3.3.1. http://www.stockfreeimages.com/ http://www.morguefile.com/ http://www.gifmania.com.es/ http://www.veezzle.com/ http://www.flickr.com/ https://picasaweb.google.com/home http://profedibujo.blogspot.com.es/

3.4. Videos

3.4.1. http://www.youtube.com/ http://www.dailymotion.com/es http://www.dalealplay.com/ http://dotsub.com/ http://www.overstream.net/ http://www.scivee.tv/ http://www.teachertube.com/ https://vimeo.com/ http://woho.tv/ http://videolectures.net/ http://www.metacafe.com/

3.4.2. http://www.tv3.cat/3alacarta/ http://www.lasexta.com/ http://www.telecinco.es/ http://www.edu3.cat/

3.5. presentacions-documents

3.5.1. http://www.authorstream.com/ http://en.calameo.com/ http://issuu.com/ http://www.scribd.com/ http://www.slideshare.net/

3.6. Presentacions web2.0

3.6.1. https://prezi.com/ http://www.spicynodes.org/index.htmlhttps://bubbl.us/

4. Cerca d'activitats

4.1. http://clic.xtec.cat/ Quaderns i activitats virtuals