Norrøn Tid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Norrøn Tid by Mind Map: Norrøn Tid

1. Norrøn mytologi

1.1. En religion som er veldig gammel

1.1.1. Man trodde på det før kristendommen kom

1.2. Guder

1.2.1. Man trodde på veldig mange guder

1.2.2. Odin den øverste guder over alle guder

1.2.2.1. Tor den mest kjente

1.3. Første menneskene på jorden

1.3.1. Ask og Embla

1.3.2. Man trodde at Tor, Vilje og ve skapte de første menneskene.

1.4. Slutten på norrøn mytologi

1.4.1. Kristendommen

1.4.2. Svartedauden

2. Språk

2.1. Vårt språk ligger i den Germanske språkslekten.

2.2. Norrønt språk var tale- og skriftspråket i Norge og Island på middelalderen.

2.3. I vikingtiden var forskjellene mellom de nordiske språkene veldig små.

2.4. Tidslinje

2.4.1. Urnordisk, 200-500

2.4.2. Fra urnordisk til norrøn mål, 500-700

2.4.3. Eldre norrøn tid, 700-1050

2.4.4. Yngre norrøn tid, 1050-1350

2.4.5. Mellomnorsk, 1350-1525

2.4.6. Nynorsk, 1525

3. Skrift

3.1. Urnordisk

3.1.1. Det var 24 runer, eldre futhark

3.1.2. Et futhark er en type alfabet

3.1.3. Navnet futhark kommer fra de 6 første bokstavene i alfabetet.

3.2. Norrønt

3.2.1. Det går fra 24 til 16 runer

3.2.2. Yngre futhark

4. Snorre Sturlason

4.1. Levde fra 1178/79-1241.

4.2. Han var en islandsk høvding

4.3. Snorre var en av de rikeste og mektigste menneskene på hans tid.

4.4. Han giftet seg med Hallveig Ormsdatter

4.4.1. Sammen ble de det mektigste paret på Island

4.5. Snorre ble drept av sin svigersønn

4.5.1. Fordi han brøt et løfte til kongen.

4.6. Snorre er en av de mest kjente dikterene på hans tid.

4.6.1. På grunn av hans bøker vet vi så mye om kongene,den norrøne tid og den norrøne mytologien

4.6.2. Heimskringla

4.6.3. Snorres Edda, også kalt den Yngre Edda

5. Sagalitteratur

5.1. Er dikting og fortellende historier fra oldtidens Norden, spesielt fra Norge og Island. Men også andre steder innenfor de norrøne områdene

5.2. Som i stor grad bygger på muntlige overleverte fortellinger, ble skriftfestet mellom 1120 og 1400-tallet

5.3. Foruten sagalitteraturen omfatter den norrøne litteraturen perioden skaldekvad og betydningsfull poesi, som Edda, Håvamål og Voluspå.

6. Vikingsamfunnet

6.1. Var et ættsamfunn

6.2. Selv om flere bygder fant en sentral retthåndhevelse, lignet det ikke noe på en stat eller det vi har nå.

6.3. Det var av meget begrenset karakter.

6.4. De medførte ingen forestilling at det fantes en allmenngyldighet.

6.4.1. Objektiv rett sto over alle