Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verspreiding van de Islam by Mind Map: Verspreiding van de Islam
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Verspreiding van de Islam

rekenen en wiskunde

Arabieren waren beter in rekenen

onze cijfers: arabisch

rekenen handiger dan romeinse

sterrenkunde

kenden verschil tussen sterren en planeten

kenden omtrek van de aarde

konden afstanden berekenen

bouwkunde

konden koepels berekenen

berekenden mozaieken

want moslims mogen geen afbeeldingen maken

Handel van oost naar west

producten uit veroverde landen

Verre Oosten:, katoen, zijde, rijst, peper, edelstenen, ivoor, papier

Mediterranee:, graan, dadels, zuidvruchten, damast, gaas, kristal

handel met Europa

Venetië

Florence

Constantinopel (Istanbul)

reizen:

zelf gemaakte kaarten

kaarten van Grieken

kompas van Chinezen

kennis van sterren van Grieken

Na Mohammeds dood

Mohammed was geestelijk&politiek leider rond Mekka

Aboe Bakr volgt 'm op

Hij laat alles in boeken opschrijven

koran

soenna

breidt gebied uit

wie nog geen god heeft, moet moslim worden

veroveringstochten

honderd jaar later: groot gebied islamitisch

van Spanje tot China, Afrika

voor handel en godsdienst

extra lezen?

http://www.scholieren.com/werkstukken/25591

Kijken en onderzoeken

arabische steden

universiteit

bibliotheken

ziekenhuizen

geleerden

goed kijken

kijken wat werkt

verklaringen vinden

onderzoeken, proeven doen

dooien openmaken om te kijken

In Europa genas men zieken via (bij)geloof

Tegen tandpijn: hou een kaars onder de zere tand. De wormen die aan de wortel knagen zullen eruitvallen. Andere medicijnen: bidden, duivenpoep erop plakken, er met een hete pook in porren, laten bloeden, gaatjes in je hoofd boren. Als het niet werkte, lag dat aan de patiënt.