Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nagovor dr. Antona Stresa na umestitvi 24.1.2010 by Mind Map: Nagovor dr. Antona Stresa na
umestitvi 24.1.2010
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Nagovor dr. Antona Stresa na umestitvi 24.1.2010

1. Cerkve se ni treba bati

Jezus na začetku delovanja - napoved svojega programa

Še ne govori o SREDSTVIH

Nihče ni pomislil na smrt na križu in vstajenje od mrtvih

Ljudje so pričakovali posvetno

Politična podrejenost rimskemu zavojevalcu

Odpravo družbenih krivic

Podvrženost nesrečam,boleznim, smrti

Korenine tega zla so globje, kot navadno mislimo, Izruje jih lahko samo nekdo, ki je več kakor človek - kakor Jezus Kristus - sin najvišjega ..., ..., ki lahko utre pot v popolno svobodo, za katero ne zadoščata ZNANOST ali REVOLUCIJA ..., ampak je treba "obleči" (apostol Pavel) novega človeka, ki je po Bogu preustvarjen v pravičnosti, svetosti resnice

Jezus kot popoln odrešenik, popoln osvoboditelj

To je njegov življenjski program za katerega je živel, umrl in vstal od mrtvih

To je tudi program Cerkve, Oznanja to odrešenje, za katerega pričuje z dejavno ljubeznijo in vanj vključuje vse svoje člane, To je smisel obstoja, delovanja in poslanstva

Cerkve se ni treba bati

Kakor se ni treba bati Jezusa Kristusa ... svojega Odrešenika ...

... in tistega, ki to odrešenje oznanja, obljublja in vanj vključuje.

2. Sodelovanje

Kako naj člani Cerkve delujejo (2. berilo)?

Z eno besedo: SODELOVANJE

Kot DELOVANJE v različnosti in hkrati edinosti.

Cerkev = živ organizem, ki potrebuje ...

Različne funkcije, različne vloge, Njeno bogastvo - od Svetega Duha, od Boga samega, Bog = Stvarnik in zato Odrešenik

Verujemo v božjo USTVARJALNO moč, Nismo in ne bomo vklenjeni v večno vračanje istega

Verjamemo v možnosti novega, Verjamemo v izhod iz vsakovrstnih oblik zla

Verjamemo v dokončno osvobojenje in prostost, Stvarnik + Odrešenik - ustvarja novo, boljše, lepše

Človek = podoben Bogu

Zato je USTVARJALEC, kulturno bitje

Ustvarjen po božji podobi in sličnosti - torej kot ustvarjalec

Cerkev zato je in mora biti prostor ustvarjalnosti, ... tiste, ki prihaja iz darovanjske in požrtvovalne ljubezni, Iz dajanja samega sebe, Se daje vedno več in vedno bolj, Znamenje in sad navzočnosti Svetega Duha

Prosimo: naj Duh božje moči in ustvarjalnosti močno zaveje tudi nad Cerkvijo v naši domovini.

Naredimo še več, vedno več za Božje kraljestvo nad nami.

3. Skupnost

Graditi skupnost

Edinost, enotnost, sloga

Enotnost v različnosti

Usklajenost različnih funkcij

Ko enotnost obvladuje različnost

Družina, narod, država, tudi Cerkev

Bog sam je Sveta trojica=enotnost v različnosti

... je NAPORNA, a MOGOČA, če je dovolj LJUBEZNI, nesebične PREDANOSTI in SPOŠTOVANJA

Skrb za slogo in enotnost, Prva skrb njega kot škofa.

4. Vabilo

Ko nastopam SLUŽENJE, vas VSE vabim k ...

SODELOVANJU

ravzejanim in iznajdljivim pastoralnim POBUDAM

v enotnosti sodelovanja, v slogi, medsebojni pomoči

Vzeti POSLANSTVO k srcu

Naloge: sinoda

Veselje, ponos, pogum in zaupanje

pridruženi poslanstvu Jezusa Kristusa, Za osvobojenje in odrešenje sveta in vsakega človeka

Nimamo pravice obupavati ali dvomiti v naše poslanstvo

Dati Bogu možnost, da po nas nadaljuje svoje delo odrešenja

Potrebujemo

Zaupanje in gorečnost

Vero in smelo dejavnost

Molitev in delo, Ora et labora, = načelo na katerem je zgrajena evropska kultura

Dve drži za verodostojno oznanjevanje

Ubogim blagovest, jetnikom prostost, slepim da spregledajo, zatiranim svobodo in vsem leto (= dobo, čas) Gospodove milosti, Gospodove ljubezni. AMEN

Berila

Salomon prosi modrosti Mdr 9, 1-12

Eno telo in veliko telesnih delov 1 Kor 12, 12-27

Evangelij

Jezusa v Nazaretu zavrnejo Lk 4, 16-20