Nagovor dr. Antona Stresa na umestitvi 24.1.2010

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nagovor dr. Antona Stresa na umestitvi 24.1.2010 by Mind Map: Nagovor dr. Antona Stresa na umestitvi 24.1.2010

1. 1. Cerkve se ni treba bati

1.1. Jezus na začetku delovanja - napoved svojega programa

1.1.1. Še ne govori o SREDSTVIH

1.1.2. Nihče ni pomislil na smrt na križu in vstajenje od mrtvih

1.2. Ljudje so pričakovali posvetno

1.2.1. Politična podrejenost rimskemu zavojevalcu

1.2.2. Odpravo družbenih krivic

1.2.3. Podvrženost nesrečam,boleznim, smrti

1.2.4. Korenine tega zla so globje, kot navadno mislimo

1.2.4.1. Izruje jih lahko samo nekdo, ki je več kakor človek - kakor Jezus Kristus - sin najvišjega ...

1.2.4.2. ..., ki lahko utre pot v popolno svobodo, za katero ne zadoščata ZNANOST ali REVOLUCIJA ...

1.2.4.3. ampak je treba "obleči" (apostol Pavel) novega človeka, ki je po Bogu preustvarjen v pravičnosti, svetosti resnice

1.3. Jezus kot popoln odrešenik, popoln osvoboditelj

1.3.1. To je njegov življenjski program za katerega je živel, umrl in vstal od mrtvih

1.3.2. To je tudi program Cerkve

1.3.2.1. Oznanja to odrešenje, za katerega pričuje z dejavno ljubeznijo in vanj vključuje vse svoje člane

1.3.2.2. To je smisel obstoja, delovanja in poslanstva

1.4. Cerkve se ni treba bati

1.4.1. Kakor se ni treba bati Jezusa Kristusa ... svojega Odrešenika ...

1.4.2. ... in tistega, ki to odrešenje oznanja, obljublja in vanj vključuje.

2. 2. Sodelovanje

2.1. Kako naj člani Cerkve delujejo (2. berilo)?

2.1.1. Z eno besedo: SODELOVANJE

2.1.2. Kot DELOVANJE v različnosti in hkrati edinosti.

2.2. Cerkev = živ organizem, ki potrebuje ...

2.2.1. Različne funkcije, različne vloge

2.2.1.1. Njeno bogastvo - od Svetega Duha, od Boga samega

2.2.1.2. Bog = Stvarnik in zato Odrešenik

2.2.2. Verujemo v božjo USTVARJALNO moč

2.2.2.1. Nismo in ne bomo vklenjeni v večno vračanje istega

2.2.3. Verjamemo v možnosti novega

2.2.3.1. Verjamemo v izhod iz vsakovrstnih oblik zla

2.2.4. Verjamemo v dokončno osvobojenje in prostost

2.2.4.1. Stvarnik + Odrešenik - ustvarja novo, boljše, lepše

2.3. Človek = podoben Bogu

2.3.1. Zato je USTVARJALEC, kulturno bitje

2.3.2. Ustvarjen po božji podobi in sličnosti - torej kot ustvarjalec

2.3.3. Cerkev zato je in mora biti prostor ustvarjalnosti

2.3.3.1. ... tiste, ki prihaja iz darovanjske in požrtvovalne ljubezni

2.3.3.2. Iz dajanja samega sebe

2.3.3.3. Se daje vedno več in vedno bolj

2.3.3.4. Znamenje in sad navzočnosti Svetega Duha

2.4. Prosimo: naj Duh božje moči in ustvarjalnosti močno zaveje tudi nad Cerkvijo v naši domovini.

2.4.1. Naredimo še več, vedno več za Božje kraljestvo nad nami.

3. 3. Skupnost

3.1. Graditi skupnost

3.1.1. Edinost, enotnost, sloga

3.2. Enotnost v različnosti

3.2.1. Usklajenost različnih funkcij

3.2.2. Ko enotnost obvladuje različnost

3.2.3. Družina, narod, država, tudi Cerkev

3.2.4. Bog sam je Sveta trojica=enotnost v različnosti

3.2.5. ... je NAPORNA, a MOGOČA

3.2.5.1. če je dovolj LJUBEZNI, nesebične PREDANOSTI in SPOŠTOVANJA

3.2.6. Skrb za slogo in enotnost

3.2.6.1. Prva skrb njega kot škofa.

4. 4. Vabilo

4.1. Ko nastopam SLUŽENJE, vas VSE vabim k ...

4.2. SODELOVANJU

4.3. ravzejanim in iznajdljivim pastoralnim POBUDAM

4.3.1. v enotnosti sodelovanja, v slogi, medsebojni pomoči

4.4. Vzeti POSLANSTVO k srcu

4.4.1. Naloge: sinoda

4.4.2. Veselje, ponos, pogum in zaupanje

4.4.3. pridruženi poslanstvu Jezusa Kristusa

4.4.3.1. Za osvobojenje in odrešenje sveta in vsakega človeka

4.5. Nimamo pravice obupavati ali dvomiti v naše poslanstvo

4.5.1. Dati Bogu možnost, da po nas nadaljuje svoje delo odrešenja

4.6. Potrebujemo

4.6.1. Zaupanje in gorečnost

4.6.2. Vero in smelo dejavnost

4.6.3. Molitev in delo

4.6.3.1. Ora et labora

4.6.3.1.1. = načelo na katerem je zgrajena evropska kultura

4.7. Dve drži za verodostojno oznanjevanje

4.7.1. Ubogim blagovest, jetnikom prostost, slepim da spregledajo, zatiranim svobodo in vsem leto (= dobo, čas) Gospodove milosti, Gospodove ljubezni. AMEN

5. Berila

5.1. Salomon prosi modrosti Mdr 9, 1-12

5.2. Eno telo in veliko telesnih delov 1 Kor 12, 12-27

5.3. Evangelij

5.3.1. Jezusa v Nazaretu zavrnejo Lk 4, 16-20