Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hvordan kan ændre geotagging gennem sociale medier vores hverdagsliv by Mind Map: Hvordan kan ændre geotagging gennem sociale medier vores hverdagsliv
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hvordan kan ændre geotagging gennem sociale medier vores hverdagsliv

Teori

Maffesoli - Tribes

Latour - ANT

Rheingold - Smartmobs

Danah Boyd - SNS

Katz ? - Mobile

Goffman - "Selvfremstilling"

Benkler

Bruns

Wenger

R. Ling

(Weiser)

Allison Cavanagh

Henry Jenkins - Hvilke kompentencer har vi behov for...

Wenger Communities of practices - Learning, Meaning & Identity

Ito

Metode

Undersøgelsesdesign

Områder

Lifestreaming / Ambient awareness

Privacy - eller mangel på samme

Vekselvirkningen mellem menneske & teknologi

Selvfremstilling - det personlige narrativ (skrevet af og med mine "venner")

Realtime kommunikation

Remediering af det personlige narrativ

Definition af SNS

Profilbaserede netværk

Relationer mellem profiler

handlingsmuligheder

Åben API

Sammenfletning med andre SNS

Deling af information/data