Професійна діяльність і професійне самовизначення

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Професійна діяльність і професійне самовизначення by Mind Map: Професійна діяльність і професійне самовизначення

1. Основні функції професійної діяльності

1.1. створення матеріальних і духовних благ

1.2. отримання засобів для життя

1.3. сприяння загальному і професійному розвиткові людини

2. За засобами праці професії поділяються на

2.1. ручну працю

2.2. механізовану працю

2.3. автоматизовану працю

2.4. працю з використанням функціональних особливостей людини

3. Сфери професійної діяльності людини

3.1. сфера матеріального виробництва

3.2. невиробничу сфера

4. класифікувати за цілями праці

4.1. гностичні, пов’язані з пізнавальною працею

4.2. перетворювальні, пов’язані з активним перетворенням якостей предметів

4.3. пошукові, пов’язані з пошуком найкращого варіанту вирішення завдання

4.4. Delays

5. класифікація за предметами праці

5.1. людина—природа

5.1.1. Dependencies

5.1.2. Milestones

5.2. людина—техніка

5.2.1. Schedule

5.2.2. Budget

5.3. людина—знакові системи

5.3.1. KPI's

5.4. людина—людина

5.5. людина—художній образ