Bacalaureat 2014 - proba orală

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bacalaureat 2014 - proba orală by Mind Map: Bacalaureat 2014 - proba orală

1. Situaţia de comunicare

1.1. Emiţătorul

1.1.1. Ipostaza / Perspectiva

1.1.2. Atitudinea / Opinia

1.2. Contextul

1.3. Mesajul (textul)

1.3.1. Scopul textului

1.3.1.1. destindere

1.3.1.2. informare

1.3.1.3. convingere

1.3.2. Tipul textului

1.3.2.1. narativ

1.3.2.1.1. Acţiune

1.3.2.1.2. Personaje

1.3.2.1.3. Narator

1.3.2.1.4. Naraţiunea - mod de expunere predominant

1.3.2.1.5. Verbe

1.3.2.2. descriptiv

1.3.2.2.1. Tablou

1.3.2.2.2. Portret

1.3.2.2.3. Ştiinţifică

1.3.2.2.4. Imagini - vizuale, auditive

1.3.2.2.5. Substantive şi adjective

1.3.2.2.6. Enumeraţia, epitetul

1.3.2.3. informativ

1.3.2.3.1. Transmite informaţii

1.3.2.3.2. Date, cifre

1.3.2.3.3. Termeni ştiinţifici şi tehnici

1.3.2.4. argumentativ

1.3.2.4.1. Structură specifică: ipoteză, argumente, concluzie

1.3.2.4.2. Conectori specifici

1.3.3. Stilul funcţional

1.3.3.1. ştiinţific

1.3.3.1.1. comunicare lipsită de încărcătură afectivă

1.3.3.1.2. folosirea sensului propriu al cuvintelor

1.3.3.1.3. termeni ştiinţifici şi tehnici, neologisme

1.3.3.1.4. claritate, precizie, corectitudine

1.3.3.2. juridic-administrativ

1.3.3.2.1. lexic specializat, neologisme

1.3.3.2.2. structură specifică: părţi, capitole, articole, alineate etc.

1.3.3.2.3. folosirea sensului propriu al cuvintelor

1.3.3.3. publicistic

1.3.3.4. beletristic (artistic)

1.3.3.5. colocvial

1.4. Receptorul

1.5. Canalul

1.6. Codul

2. Opinia despre...