Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mój Potencjał by Mind Map: Mój Potencjał

1. Imie i nazwisko

1.1. zdjecie

2. Kontakt ze mną

2.1. adres

2.1.1. ulica nr domu /nr mieszkania

2.1.1.1. Untitled

2.1.2. Miasto kod pocztowy

2.2. telefon #

2.3. telefon komórkowy #

2.4. e-mail

2.5. e-mail

3. cele

3.1. pierszoplanowy

3.2. drugoplanowy

3.3. zawodowe

3.4. życiowy

4. Doświadczenie

4.1. udokumentowane

4.2. nieudokumentowane

4.3. nabyte w czasie pracy

4.4. nabyte w czasie wolnym

4.5. wolontariat

4.6. praca społeczna

5. Edukacja

5.1. ukończone szkoły

5.2. ukończone kursy

5.3. zdobyte certyfikaty

5.4. uczesniczenie w szkoleniach

5.5. nauka samodzielna

6. publikacje i wystąpienia

6.1. Wpisz 1

6.2. Wpisz 2

6.3. Wpisz 3

6.4. Wpisz 4

6.5. Wpisz 5

7. Mój Sukces

8. Osiągnięcia

8.1. Zawodowe

8.2. Poza zawodowe

9. Umiejętności

9.1. Kwalifikacje

9.1.1. niezbędne w pracy

9.2. Uniwersalne

9.3. Adaptacyjne

9.3.1. istotne dla utrzymania pracy

9.4. Wyuczone

9.5. Osobowe

9.6. Dziedziczone z genami

10. Znajomość języków

10.1. no text

10.1.1. polski

10.2. perfekcyjna

10.3. bardzo dobra

10.4. tłumaczenie

10.5. dobra

10.6. wystarczajaca

10.7. czytanie

11. Praca

11.1. nazwa

11.1.1. Firma

11.1.2. zakres wykonywanych obowiązków

11.1.3. czas pracy

11.2. name

11.2.1. company

11.2.2. title

11.2.3. contact

11.3. nazwa

11.3.1. Firma

11.3.2. zakres wykonywanych obowiązków

11.3.3. czas pracy

11.4. nazwa

11.4.1. Firma

11.4.2. zakres wykonywanych obowiązków

11.4.3. czas pracy

11.5. nazwa

11.5.1. Firma

11.5.2. zakres wykonywanych obowiązków

11.5.3. czas pracy

11.6. nazwa

11.6.1. Firma

11.6.2. zakres wykonywanych obowiązków

11.6.3. czas pracy

12. Zainteresowania

12.1. Zawodowe

12.2. Poza zawodowe

12.3. Ulubione

13. Wartości

13.1. Dom

13.2. Rodzina

13.3. Religia

13.4. Pieniądze

13.5. Ja

13.6. inni

14. Typ osobowy

14.1. Realista

14.2. Badacz

14.3. Tradycjonalista

14.4. Przedsiębiorczy

14.5. Artysta

14.6. Otwarty na ludzi

14.7. Otwarty na idee