Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mój Potencjał by Mind Map: Mój Potencjał

1. Mój Sukces

2. Osiągnięcia

2.1. Zawodowe

2.2. Poza zawodowe

3. Umiejętności

3.1. Kwalifikacje

3.1.1. niezbędne w pracy

3.2. Uniwersalne

3.3. Adaptacyjne

3.3.1. istotne dla utrzymania pracy

3.4. Wyuczone

3.5. Osobowe

3.6. Dziedziczone z genami

4. Znajomość języków

4.1. no text

4.1.1. polski

4.2. perfekcyjna

4.3. bardzo dobra

4.4. tłumaczenie

4.5. dobra

4.6. wystarczajaca

4.7. czytanie

5. Praca

5.1. nazwa

5.1.1. Firma

5.1.2. zakres wykonywanych obowiązków

5.1.3. czas pracy

5.2. name

5.2.1. company

5.2.2. title

5.2.3. contact

5.3. nazwa

5.3.1. Firma

5.3.2. zakres wykonywanych obowiązków

5.3.3. czas pracy

5.4. nazwa

5.4.1. Firma

5.4.2. zakres wykonywanych obowiązków

5.4.3. czas pracy

5.5. nazwa

5.5.1. Firma

5.5.2. zakres wykonywanych obowiązków

5.5.3. czas pracy

5.6. nazwa

5.6.1. Firma

5.6.2. zakres wykonywanych obowiązków

5.6.3. czas pracy

6. Zainteresowania

6.1. Zawodowe

6.2. Poza zawodowe

6.3. Ulubione

7. Imie i nazwisko

7.1. zdjecie

8. Kontakt ze mną

8.1. adres

8.1.1. ulica nr domu /nr mieszkania

8.1.1.1. Untitled

8.1.2. Miasto kod pocztowy

8.2. telefon #

8.3. telefon komórkowy #

8.4. e-mail

8.5. e-mail

9. cele

9.1. pierszoplanowy

9.2. drugoplanowy

9.3. zawodowe

9.4. życiowy

10. Doświadczenie

10.1. udokumentowane

10.2. nieudokumentowane

10.3. nabyte w czasie pracy

10.4. nabyte w czasie wolnym

10.5. wolontariat

10.6. praca społeczna

11. Edukacja

11.1. ukończone szkoły

11.2. ukończone kursy

11.3. zdobyte certyfikaty

11.4. uczesniczenie w szkoleniach

11.5. nauka samodzielna

12. publikacje i wystąpienia

12.1. Wpisz 1

12.2. Wpisz 2

12.3. Wpisz 3

12.4. Wpisz 4

12.5. Wpisz 5

13. Wartości

13.1. Dom

13.2. Rodzina

13.3. Religia

13.4. Pieniądze

13.5. Ja

13.6. inni

14. Typ osobowy

14.1. Realista

14.2. Badacz

14.3. Tradycjonalista

14.4. Przedsiębiorczy

14.5. Artysta

14.6. Otwarty na ludzi

14.7. Otwarty na idee