Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

M_o_R® (PL) - Zarządzanie Ryzykiem by Mind Map: M_o_R® (PL) - Zarządzanie Ryzykiem
5.0 stars - 29 reviews range from 0 to 5

M_o_R® (PL) - Zarządzanie Ryzykiem

M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki AXELOS. Trademarks are properties of the holders, who are not affiliated with mind map author.

M_o_R® Interaktywny glosariusz

Interaktywny glosariusz M_o_R® (PL)

M_o_R® Pryncypia (8)

Page 13

1. Zgodność z celami (ang. Align with objectives)

2. Dopasowanie do kontekstu (ang. Fits the context)

3. Angażowanie Interesariuszy (ang. Engage stakeholders)

4. Jasne reguły (ang. Provides clear guidance)

5. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji (ang. Informs decision-making)

6. Ciągłe doskonalenie (ang. Facilitates continual improvement)

7. Wspierająca kultura (ang. Creates a supportive culture)

8. Wymierne efekty (ang. Achieves measurable value)

Universally applicable statements.

They provide guidance to organizations..

The first 7 principles are enablers. The final principle is the result of implementing risk management well.

Because M_o_R® is principles-based, it is able to provide a framework for risk management that can be applied to any organization regardless of its size, complexity, location, or the sector within which it operates.

Principles are essential for the development and maintenance of good risk management practice.

Principles are based on UK Corporate Governance Code and are aligned to ISO 31000:2009

Each M_o_R® Principle is applied accross 4 different Perspectives separately

M_o_R® Podejście (9)

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

Centralne dokumenty

Dokumenty wspierające

The way in which the M_o_R® Principles are implemented will vary from organization to organization. Collectively the principles provide a foundation from which risk management practices can be developed.

M_o_R® Role i odpowiedzialności (6)

Wyższe kierownictwo (ang. Senior Team)

Członek wyższego kierownictwa (ang. The Senior Manager appointed to represent the senior team)

Kierownik (ang. Manager)

Nadzór (ang. Assurance)

Specjalista ds. Ryzyka (ang. Risk Specialist)

Zespół (ang. Team)

M_o_R® Proces (1)

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

Proces M_o_R® jest sekwencyjny.

Każdy krok procesu składa się z:

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

Komunikacja nie jest odrębnym krokiek, a ciągłym działaniem.

M_o_R® Process has 4 primary process steps. First two steps (Identify and Assess) have 2 substeps (Identify - Context, Identify - Risks and Assess - Estimate, Assess - Evaluate) ... yes it's quite bizzare, and for some uncleer but that's how M_o_R Process is designed.

M_o_R® Process is based on process defined in UK Orange Book [2004]

Each M_o_R® Process exists in one Perspective - each M_o_R® Process is dedicated to specific organizational activity (programme, project, business as usual).

Powszechnie spotykane bariery w stosowaniu procesu M_o_R®

M_o_R® Techniki (27)

Techniki stosowane i zalecane przez M_o_R®, ale nie występujące jedynie w M_o_R®.

Techniki służące analizy interesariuszy (ang. techniques for stakeholder analysis)

Analiza PESTLE (ang. PESTLE analysis)

Analiza SWOT (ang. SWOT analysis)

Obserwacja horyzontu zdarzeń (ang. Horizon scanning)

Definicja siatki prawdopodobieństwo-wpływ (ang. Probability impact grid)

Listy kontrolne (ang. Checklists)

Listy obszarów (ang. Prompt list)

Diagramy przyczynowo - skutkowe (ang. Cause and effect diagrams)

Techniki grupowe (ang. group techniques)

Kwestionariusze (ang. Questionnaires)

Wywiady indywidualne (ang. Individual interviews)

Analiza założeń (ang. Assumptions analysis)

Analiza ograniczeń (ang. Constraints analysis)

Zasada opisu ryzyka (ang. Risk descriptions)

Ocena prawdopodobieństwa (ang. Probability assessment)

Ocena wpływu (ang. Impact assessment)

Ocena bliskości (ang. Proximity assessmen)

Wyliczenie wartości oczekiwanej (ang. Expected value assessment)

Wynikowe profile ryzyka (ang. Summary risk profiles)

Obliczanie całkowitej wartości oczekiwanej (ang. Summary expected value assessment)

Probabilistyczne modele ryzyka (ang. Probabilistic risk models)

Drzewa prawdopodobieństwa (ang. Probability trees)

Analiza wrażliwości (ang. Sensitivity analysis)

Planowanie reakcji na ryzyko (ang. Risk response planning)

Analiza kosztów i korzyści (ang. Cost-benefit analysis)

Drzewa decyzyjne (ang. Decision trees)

Trendy ekspozycji na ryzyko (ang. Risk exposure trends)

M_o_R® Oficjalne publikacje

Management of Risk: Guidance for Practitioners

Management of Risk Pocketbook

Zasoby zewnętrzne (rozrzeszenia, poza zakresem standardu i egzaminów M_o_R®)

Software for Risk Management and GRC

M_o_R® Perspektywy (4)

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

M_o_R® posiada 4 perspektywy

Each organizational activity (programme, project) in each perspective has it's own M_o_R® Process

M_o_R® Powiązane zasoby

The Orange Book - Management of Risk - Principles and Concepts [2004]

UK Corporate Governance Code [09.2012]

M_o_R® - standard i framework z Wielkiej Brytanii (nie metodyka) przeznaczony do ogólnego (nie branżowego np. IT, inżynieria, medycyna, lotnictwo etc.) całościowego / holistycznego zarządzania ryzykiem w organizacji, jednak (dyskusyjnie) M_o_R® nie jest uważany jako standard do zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM). M_o_R® jest jednym z 7 światowo rozpoznawanych i sprawdzonych praktycznie standardów zarzadzania z rodziny AXELOS® Global Best Practice.

Wersja V1 M_o_R® została opublikowana w 05.2002.

Wersja V1 M_o_R® została opublikowana w 03.2006.

Wersja V3 M_o_R® została opublikowana w 12.2010.

Jak M_o_R® łączy się z innymi standarami z "rodziny" brytyjskich standardów zarządzania AXELOS® Global Best Practice

Rodzina brytyjskich standardów zarządzania AXELOS® Global Best Practice

M_o_R® składa się z: 1 Frameworka, 8 Pryncypiów, 4 Perspektywy, 1 Proces (sekwencyjny, posiadający 4 główne kroki), 6 Ról, 9 (typów) Dokumentów, 27 Technik.

Pobierz: M_o_R®Macierz Procesy vs Techniki

M_o_R® Framework (1)

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

Framework M_o_R® składa się z:

M_o_R® Nie oficjalne publikcaje

Risk Management Based on M_o_R: A Management Guide

M_o_R® Oficjalne zasoby

Copyright © AXELOS Limited.

M_o_R® sample exams, available online

M_o_R® examination syllabus

M_o_R® glossary

M_o_R® White Papers

M_o_R® website

Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej (ang. Business continuity management)

Zarządzanie incydentem i kryzysem (ang. Incident and crisis management)

Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy (ang. Health and safety management)

Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną (ang. Security risk management)

Zarządzanie ryzykiem finansowym (ang. Financial risk management)

Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska (ang. Environmental risk management)

Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją (ang. Reputational risk management)

Zarządzanie ryzykiem kontraktowym (ang. Contract risk management)

Model dojrzałości zarządzania ryzykiem

Maturity Models are a valuable tool in enabling organizations to benchmark their current capability and maturity (in risk, quality, project, programme management - depending on maturity model), and for understanding how and where improvement may be achieved.

Provide a well-structured and detailed guide to facilitate the progressive incremental improvement in risk management practices.

The use of maturity models is now widespread, with international adoption across multiple industries.

Kontrola stanu zarządzania ryzykiem

Narzędzie służące do sprawdzania bieżącego stanu zarządzania ryzykiem i do identyfikacji obszarów do udoskonalenia.

The health check assesses risk management practice.

Może być stosowana do:

Most beneficial when carrying out an enterprise-wide assessment.

Health check presented in M_o_R® is only a starting point. It should be adopted and adapted to particular organization.

Proces przebiega według poniższych kroków:

M_o_R® Rodzaje reakcji na ryzyko (8)

Zagrożenie

Szansa

Zagrożenie i Szansa

UWAGA: Według oficjalnego tłumaczenia M_o_R®, słowo RESPONSE zostało przetłumaczone jako reakacja a nie jako odpowiedź.

Ta darmowa mapa (zgodna z najnowszá wersją standardu M_o_R®) została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji standardu M_o_R®. Mam nadzieje, że ta mapa pomoże Ci również w nauce do egzaminów Foundation i Practitioner ze standardu M_o_R®. (podziel się tą mapą z innymi, polub i przekazaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwmoju THX.!)

Pytania / wątpliwość / błędy? Zapraszam do kontaktu. Mapa powstała jako pomoc w Twojej nauce i przy wdrożeniach M_o_R w Twojej organizacji. Każda uwaga jest cenna.