IoT Abstract

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IoT Abstract by Mind Map: IoT Abstract

1. SCQA

1.1. Situation

1.1.1. Khảo sát nhỏ

1.1.1.1. Hầu hết nam và nữ giới đều khẳng định biết làm việc nhà từ mức trung bình trở lên

1.1.1.2. Mẹ, chị gái là hai thành viên được nhắc đến nhiều nhất khi đề cập đến chuyện làm việc nhà

1.1.2. Báo cáo chính thức

1.1.2.1. Thời gian làm việc nhà của nữ giới gấp đôi nam giới

1.2. Complication

1.2.1. Internet of things ra đời sẽ giúp giải quyết được việc bất bình đẳng trong chuyện làm việc nhà

1.3. Question

1.3.1. Internet of things giải quyết được vấn đề như thế nào?

1.4. Answer

1.4.1. Nhóm giải pháp Tái phân phối việc nhà thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới như smart home, figher print, nhận diện hình ảnh, GPS, mobile app,...

2. Nhóm giải pháp đó là gì?

2.1. Nhóm giải pháp Giảm áp lực việc nhà cho nữ giới

2.1.1. Điều khiển gia đình từ xa

2.1.1.1. Hệ thống kiểm tra tiến độ bếp núc, giặt giữ,...

2.1.1.1.1. TÍnh toán và giám sát thời gian nấu chín

2.1.1.1.2. Tự động chọn chế độ, lượng nước,...

2.1.1.1.3. Bật tắt các thiết bị điện, nước

2.1.1.2. Hệ thống kiểm soát con nhỏ

2.1.1.2.1. Học hành

2.1.1.2.2. Vị trí

2.1.2. Hỗ trợ trong khi thực hiện trực tiếp

2.1.2.1. Mua sắm thông minh

2.1.2.1.1. Sử dụng các ứng dụng di động tích hợp

2.1.2.2. Sắp xếp và kiểm soát việc thực hiện việc nhà

2.1.2.2.1. Sử dụng các công nghệ nhận dạng vân tay, giọng nói, hình ảnh

2.2. Nhóm giải pháp tạo thói quen làm việc nhà cho nam giới

2.2.1. Khuyến khích làm việc nhà

2.2.1.1. Gameplay làm việc nhà cùng vợ con

2.2.1.1.1. Được reward khi tham gia các nhiệm vụ làm việc nhà nhất định

2.2.1.2. Các công cụ làm việc từ xa

2.2.1.2.1. Có thêm thời gian để chăm sóc gia đình

2.2.1.3. Tạo mạng lưới các ông bố đảm đang rtong khu vực

2.2.2. Nâng cao kĩ năng làm việc nhà

2.2.2.1. Hướng dẫn làm bếp, sửa chữa qua giọng nói và hình ảnh

2.3. Nhóm giải pháp giáo dục cho con cái

2.3.1. Tham gia các trò chơi thực tế ảo

2.3.1.1. Đóng vai bố, mẹ trong gia đình

2.3.1.2. Giả lập làm các công việc trong gia đình

2.3.2. Các app, game giáo dục và học kĩ năng trên mạng cùng với các trẻ em khác

2.3.2.1. Kể chuyện

2.3.2.2. KĨ năng

3. Có thực sự khả thi và nên áp dụng không?

3.1. Công nghệ hiện tại đã có những dấu hiệu tích cực

3.1.1. Smarthome

3.1.2. Smart devices

3.1.2.1. Phone

3.1.2.2. Google Glass

3.1.2.3. Smart watch

3.2. Có một số vấn đề nhưng có thể kiểm soát được

3.2.1. Vấn đề an toàn, riêng tư

3.2.2. Tạo ra sự kiểm soát quá mức

3.3. Các giải pháp vì vậy có tính khả thi và nên được xấy dựng cụ thể và áp dụng vào thực tế