Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Jaarcongres Organiseren, Adviseren & Begeleiden 18 juni 2014: De dag in één oogopslag by Mind Map: Jaarcongres Organiseren,
Adviseren & Begeleiden
18 juni 2014: 
De dag in één oogopslag
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Jaarcongres Organiseren, Adviseren & Begeleiden 18 juni 2014: De dag in één oogopslag

Handleiding

takken open-/dichtklappen

link

notities

attachment

Opening

Danielle Braun

Danielle Braun is corporate antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Haar motto: “een mens is niet los verkrijgbaar”. We functioneren binnen de cultuur en dynamiek van de groep of organisatie.  Zij is co-founder van de Academie voor organisatiecultuur; een platform voor Corporate Antropologie in Nederland. Daarnaast is ze als kerndocent verbonden aan de Vrije Universiteit, waar ze samen met drie hoogleraren de Post Graduate Opleiding Executive Coaching verzorgt. Nu helpt Danielle Braun organisaties en leiders het beste uit zichzelf te halen.  

corporate antropoloog, vroeger: oude volken, nu: organisatieculturen

expert, organisatiecultuur, leiderschap

notities

van harte welkom!

veranderkracht, verschillend in werelddelen, hier: snel van A naar B, Brazilie: naar de jungle sturen om man te worden ..., Plek des Doods, minder puberteitsproblemen!, fase in het ondertussen, aanvaarden van onzekerheden

hobby, jagen op totempalen, Anthonie van Leeuwen ziekenhuis: de muur, Post-it's, boodschappen, Plat-op-je-bek-smak-trofee, de indianentooi, niet te misbruiken ...

even met elkaar kennis maken, nu ..., ... en in de pauze!

Organisatieontwikkeling is niet te managen

Het algemene uitgangspunt bij organisatieverandering is dat dit ‘gemanaged’ moet worden. Zonder ‘management’ (en advisering daarbij; begeleiding daarvan) geen verandering, zo is de gedachte. Maar is verandering nou echt het resultaat van management? Of van allerlei ándere dingen, gebeurtenissen, processen en dynamieken? Wat valt er te zien als je verandering niet beschouwt als gevolg van ‘management’ maar als emergent resultaat van alles dat zich verder in organisaties afspeelt: het ‘et-cetera’? En wat betekent dat voor onze manier van begeleiden van verandering? Thijs Homan antwoordt. Verwarring Ontdekken dat de aannames die men maakt mogelijk niet blijken te kloppen Taal voor ‘het-etcetera’ Geen oplossingen maar ‘options for action’

Thijs H. Homan

Hij is daar eindverantwoordelijke voor de opleidingen Organisatieontwikkeling en -Verandering, Master of Science-theses en promoties op het gebied van Verander-‘management’.  Daarnaast is Thijs zelfstandig organisatieadviseur en begeleidt hij complexe veranderprocessen bij grote organisaties. Voorts verzorgt hij lezingen, trainingen en workshops over complexe organisatieontwikkelprocessen.

hoogleraar, change & implementation, Open Universiteit Nederland

organisatieadviseur, ander geluid, je kunt veranderen niet managen, veranderingen ondanks management ..., leeft al enige jaren in 'tussenwereld', transformeren tussen 2 werelden, theorie, praktijk

auteur van 'Het et-ceteraprincipe'

presentatie (pdf)

notities

wie is, manager, adviseur, beide ...

niet zoals het moet, maar zoals het gaat

hoe kijken naar veranderingen, wat is oorzaak van verandering?, management ...?, welke ruimte ingelast voor gedoe?, generaal, klassiek: op afstand, anders: in het veld, adviseurs: adviseren de generaals

aanname: wat adviseur/manager doet verdient navolging ....?

cybernetische model, norm, dashboard, bijstellen

omgang met elkaar, niet conform organigram, wel netwerken, blooming confusion, ééntje roept VERANDEREN, verbanden tussen bedoeling en werkelijkheid niet te vinden, influenced by everyone, controlled by no one

"we ontkennen dat verandering te managen is", andere aannames maken!?, less is more

change management als glijmiddel voor machtigen, lineair causal verband, wereld terugbrengen tot facet ..., gedrag erachter is niet zichtbaar

chaos theorien, organisaties stabiliseren uit, dan spanning, crisis en new base of attraction, breng systeem uit evenwicht en dan komt het goed, of ...?, spreeuwen, geen enkele spreeuw heeft overzicht, ook managers hebben geen overzicht ..., hoe vertalen we dat naar ons dagelijks werk?, superspreeuw?, of slechts één van vele spreeuwen, climen dat we overzicht gaan creeren?, anderen ruimte geven, geen lineaire reactie verwachten, loslaten, stabiliteit van spreeuwen, uniformiteit van spreeuwen

klassieke managementtheorie, baseert op rationeel gedrag, aansluiting op de realiteit?

gedrag is niet in modellen te vatten, onbewust, automatische piloot, manager is niet belangrijker dan de rest, wat geeft je het recht te doen wat je doet?, kijk met andere conceptuele kleurenwaaier

verandering door 'klein leiderschap', veranderingen komen door spreeuwen die anders vliegen, meeste veranderingen komen van medwerkers

Moments of impact: ontwerpen van strategische conversaties

Soms maak je een bespreking mee waarin mensen elkaar opeens vinden in een gezamenlijke, uitdagende missie. En waar die missie ook nog eens direct handen en voeten krijgt.  De Amerikaanse innovatiespecialist, Lisa Solomon (Verenigde Staten) noemt dit "momenten met impact", cruciale momenten die leiden tot positieve verandering in een organisatie. Door strategische conversaties vooraf te ontwerpen kun je deze momenten creëren, creativiteit binnen het team stimuleren en de beste ideeën van mensen met verschillende achtergronden en perspectieven combineren. Mensen worden zo boven hun dagelijkse beslommeringen en eigenbelangen uitgetild en zetten zich in voor hun collectieve hogere doelstelling.  Lisa gaat in op de vijf kernprincipes waarmee u strategische conversaties en deze momenten met impact vormgeeft.

Lisa Kay Solomon

Lisa Kay Solomon is oprichter van Innovation Studio en faculteitslid van het gerenommeerde MBA in Design Strategy Program aan het San Francisco California College of the Arts. Zij is partner van het Nederlandse consultancy bureau Business Models Inc. in de VS. Ze doceert aan vooraanstaande business schools zoals Stanford en University of California, Berkeley. Samen met Chris Ertel is ze auteur van het boek Moments of Impact: Designing Strategic Conversations that Matter waarvan de Nederlandse editie binnenkort bij Vakmedianet verschijnt. De missie van ‘Momenten met Impact’ is om tijdrovende vergaderingen en bijeenkomsten uit te bannen en te vervangen door inspirerende en productieve strategische conversatie. Het doel van dit boek is om managers en leiders het enige echt nuttige hulpmiddel te geven om de toekomst van hun organisatie beter vorm te geven met betere strategische conversaties.

faculteitslid MBA, San Francisco California College of Arts, Design Strategy Program

partner Business Models INC

teaches innovation

auteur van 'Moments of Impact'

presentatie (pdf)

notities

am I a, leader, designer

how do we design conditions?

it's time for designing strategic conversations, dynamic, making decisions that influence other people makes you a designer

juicer, art, but effective?

what is the job you want to get done, art/design, functional, experience, -> emotional engagement, design as value creation, thermo, airbnb, omzet: 10 miljard

how do you get other people engaged?, speak the language of dog owners, nice packaging but how to open it?

how does design show up in our work, calendar, smartphone, meeting rage, 'why you hate work?', progress on a work day

rules, your job is not to delever answers, (you don't have them all), vuca world, adaptive problems, 'fall in love with the problem, not with the solution', create right conditions, managers: use mobiles and apps yourself, ignite a controlled fire, Neil Grimmer: present organic baby food, colourfull, in a form, theater meets business, designe moments of impact, engage multiple perspectives, frame the issues, ..., (see the book)

"prepare for the next normal", visuals, meetings, reports, CFO: no lack of volunteers anymore, maybe you should get away from the PowerPoint's, the more human the conversation, the more human the response!

Congress Mapping by

Hans Terhurne

Faciliteren van Visueel Denken

Workshops

Untitled

Begeleiden en organiseren vanuit vertrouwen, Ben Wenting, presentatie (pdf)

Hoe een procesbegeleider zichzelf superaantrekkelijk maakt, Kiki Verbeek

Martelaar of Tovenaar? Positiespel in de zelfsturing, Michiel de Ronde, presentatie (pdf)

De veranderkracht van filmfragmenten, Rozemarijn Dols, Gregoire Hanique

Executive coaching, veranderkracht in de boardroom, Ien van der Pol, presentatie (pdf)

Untitled

Richting, ruimte bieden en resultaten vragen; leiderschap en deze tijd, Tica Peeman, presentatie (pdf)

Veranderkracht in samenwerking: over de kunst van samenwerken, Erik Ruiterman, Menno Aardewijn, presentatie (pdf)

Breinbewust veranderen, Anneke Jelsma, presentatie (pdf)

Verlangen naar meedoen, Sandra Kensen, Henk Gossink

Veranderen vraagt om 'anders', Maurits Broekema, Shirine Moerkerken, presentatie (pdf)

Gelooft u in rechtvaardige organisatieverandering?, Leonard Millenaar, presentatie (pdf)

Anders veranderen: mammoettankers keren op volle zee

Organisatieadviseurs, begeleiders en coaches stuiten dikwijls op grenzen aan het verandervermogen van een organisatie. Vernieuwingen worden na verloop van tijd geïncorporeerd in bestaande werkwijzen of sterven een langzame dood. Burgerinitiatieven en sociale ondernemingen laten zien dat het anders kan. Kan dat ook in reguliere organisaties? En wat vraagt dat van begeleiders en adviseurs die daaraan willen bijdragen? Lessen van alternatieve organisaties Valkuil: het nieuwe willen creëren vanuit een oud paradigma Het oude paradigma zit in onszelf Van veranderprocessen begeleiden naar paradigma’s verschuiven in organisaties. 

Lenette Schuijt

Mevr. drs. Lenette Schuijt heeft ruim twintig jaar ervaring als managementtrainer en organisatieadviseur, vanuit een brede achtergrond van Andragogie, Organisatiekunde en Filosofie. Ze is schrijfster van diverse boeken waaronder  Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit (Vakmedianet, 2014),  Praktijkboek Werken met Paradoxen (Asoka, 2006), Met Ziel en Zakelijkheid (Scriptum, 2001) en  De Kracht van Bezieling (Scriptum, 1999). Lenette Schuijt begeleidt hedendaagse retraites en is kerndocent bij de masteropleiding Onderwijs Management aan de UvA.

organisatieadviseur

coach

auteur van ´Wat bezielt ons?´

presentatie (pdf)

notities

75% van veranderingsprocessen mislukken ..., passief verzet, weerstand, geen zin, maar ook behoeden voor fouten, wantrouwen, sysematisch gegevens verzamelen tegen ..., slechts kleine groep adepten, alleen deelveranderingen, verantwoordelijkheid bij 'anderen', de adviseur krijgt de verantwoordelijkheid

'wil ik zo doorgaan?', wereld ontstaat die we niet willen, minder oog voor menselijke maat, wij kunnen veranderingen niet veroorzaken, paradigma, we kunnen interventies bedenken, denken en doen is gescheiden, verandering altijd gepland, oplossing is al bedacht, verantwoordelijkheid niet bij degenen die veranderingen ondergaan

nieuw paradigma, alles is met alles verbonden, kwantumfysica, deeltjes blijven op elkaar reageren, naar grote geheel kijken, we zijn allemaal medeveroorzaker, richting ontstaat omdat energien van mensen met elkaar worden verbonden, technologie, niet controle, maar ondersteuning

voorbeelden, Buurtzorg NL, UNIC, Handelsbanken, Semco, Thuisafgehaald

einde van oranisatieadviseur, toegevoegde waarde?, niet nodig in de onderstroom!, veranderingen alleen als er een belang is, banken en crowdfunding, afstappen van maakbaarheidsideaal, systemen zijn levend als er anders acterende spreeuwen zijn, weigeren, alleen onderdeel repareren, idiote aanbestedingsprocedures

als je ophoudt anderen te veranderen komt de focus bij onszelf

Veranderkracht: betekenis, waarde en inzet

Wat betekent ‘veranderkracht’ voor professionals in veranderen en begeleiden. Veranderkracht lijkt gewenst waar organisaties of mensen in de knel zitten, maar hoe maakbaar is zulke kracht? Ontstaat het als adviseurs buiten de deur worden gezet en de eigen professionals de ruimte krijgen? Of gaat het toch niet vanzelf? Is het een transitie die bezuinigend werkt of juist een investering vraagt? Kunnen wij ermee leven als mensen veranderkracht voor iets heel anders inzetten? En wanneer verandert veranderkracht van een constructief streven in een onethisch handelingsperspectief? Welke gidsrol kunt u spelen om daarin te corrigeren? Welke rol speelt onze eigen veranderkracht als begeleider: wat kunt u verdragen en waaraan ontleent u houvast?  Na een dag vol inspiratie en handvatten zet Hans Vermaak u tot slot aan het nadenken over het nut en de eventuele gevolgen van Eigen Veranderkracht.

Hans Vermaak

Hans Vermaak is associate partner van Sioo en van Twynstra Gudde. Hij is actief rond lastige veranderopgaven, vaak met een maatschappelijk tintje. Dat varieert van het realiseren van transities vol contrasterende veranderingen tot het innoveren van onderop door professionals onder vijandige omstandigheden. Hij is bekend als auteur van de boeken Leren veranderen (met Léon de Caluwé), Leren in organisaties (met Gertjan Schuiling) en Plezier beleven aan taaie vraagstukken waarvoor zowel de OOA als het NNK hem de jaarprijs gaf voor beste managementboek.

adviseur

docent

onderzoeker

auteur van 'Plezier beleven aan taaie vraagstukken'

Video van de presentatie

notities

"ben van mezelf heel dynamisch ..."

worsteling met het onderwerp, haat/liefde met het begrip, begrip, mooi, erg, je bent er niet de baas over

wat moeten we er mee, wolk van betekenissen, wie het weet mag het zeggen, maar wie weet het ...? U!, wat is de carriere van een concept

wat is de essentie van de worsteling, na enkele fases in de management-arena, erg omdat betekenis 180 graden draait, wel eigen kracht maar niet eigenwijs ..., je raakt kwijt wat je ooit begonnen was, er zijn dingen die ons ontglippen met traditioneel management, drieslag, loslaten (doe even niets), waar en bij wie nodig, hoe optimistisch ben je, eigen kracht begeleiden, Burcht van Berlage, Berlijnse Muur, Macht und Unmacht sich besiegen, Kraft-Bewegung dem Innern, ..., paar gesprekken tegelijk voeren, verkeerde pianomuziek, geen paniek bij pianiste, maar ook niet bij dirigent!, je kan het niet maken mensen op eigen kracht te laten acteren en dit vervolgenste ontkrachten, reduceren ontkrachting, als het werkt niet molesteren (mantelzorg in Dennenlust), instituties ontkrachten door bv. burocratische molens, Koken voor daklozen Breda, bij eigen kracht neemt weerstand toe ...

wanneer in eigen kracht, wat doen we er dan mee, in potentie troostrijk concept, wij geven daar inhoud aan, in het besef dat het daardoor ingewikkelder wordt

Video: sfeerimpressie van de dag

een verhaaltje

de steenhouwer

als ik toch krachtiger was

zon

koning op paard

wolk

wind

bergveranderaar

Twitter #JOAB14

Anneke_Mosman 2:52pm via Twitter for iPad Mooie quote van Henk van Dongen: "Als je in de context niets verandert, dan blijf je hetzelfde doen" Dank je @MauritsBroekema #joab14

judyalkema 2:35pm via Twitter for iPhone Zoek de held bij @MauritsBroekema. Wie hoor je? Wie zou je adviseren? strange.nl geeft 'n workshop op #JOAB14 pic.twitter.com/inVYvB4o40

ChvanZuylen 2:17pm via Twitter for iPad #JOAB14 uitgaan van wat er is, dat het mooiste wat er is (dus iedereen doet mee) Ik zit hier te genieten van de workshopleider Ben Wenting.

ervandenboomen 1:56pm via Twitter for iPhone Lenette Schuijt: 'als degenen die erover gaan het algemeen belang niet meer dienen, past ongehoorzaamheid' #joab14

Anneke_Mosman10:45am via Twitter for iPad Mooi: Lisa Kay Solomon: "The more human the conversation, the more human the response" #joab14

ellenvermeulen 10:07am via Twitter for iPhone Leven in organisaties ontstaat als de neuzen allemaal n verschillende kant op staan! Ha #joab14

judyalkema 9:51am via Twitter for iPhone Er is geen enkel verband aangetroffen tussen officiële veranderprogramma in organisaties en wat er op de werkvloer gebeurt. #homan #JOAB14

Interessante links

Vakinhoud

M&O

Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Informatiemarkt

Ooa

NVIM

Managementboek

Coachlink

Het Balkon

Organisatie

Vakmedianet

LVSC

Sioo