A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései by Mind Map: A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései

1. Beszéd

1.1. Beszédfejlődési zavarok

1.1.1. Megkésett beszédfejlődés

1.1.2. Auditív agnózia

1.1.3. Verbális apraxia

1.1.4. Írásbeli, helyesírási gyengeség

1.1.5. Beszédritmus zavarok

1.2. Idegrendszer

1.2.1. Broca-terület (beszédprodukció)

1.2.2. Wernicke terület (beszédmegértés)

1.2.3. DCD - Fejlődési Koordináció Zavar

1.2.4. DLD - Fejlődési Nyelvi Zavar

1.2.5. Lateralizáció

1.2.5.1. Kézdominancia

1.3. Kutatási eredmények

1.3.1. VIHOLAINEN

1.3.1.1. Beszéd- és mozgásfejlődés vizsgálata 1,5 - 2 év, normál fejlődésű csoport

1.3.1.1.1. elmaradt mozgásfejlődés negatív hatása

1.3.2. TRAUNER

1.3.2.1. Nyelvi Fejlődési Elmaradást mutató gyerekek vizsgálata

1.3.2.1.1. járás késése

1.3.2.1.2. synkinézis alulműködése

1.3.2.1.3. finommozgás alulműködése

1.3.2.1.4. hiperreflexia alulműködése

1.3.3. RINTALA és LINJANA

1.3.3.1. Diszfáziás gyerekek nagymozgásának és annak fejlesztésének vizsgálata

1.3.3.1.1. beszédzavaros gyerekeknél eltérő a nagymozgás fejlettsége

1.3.4. WEBSTER

1.3.4.1. Nyelvi Fejlődési Elmaradást mutató gyerekek finom-és nagymozgását vizsgálta

1.3.4.1.1. gyerekek 52%-ánál motoros alulműködés

1.3.4.1.2. finom-és nagymozgások elmaradottsága

1.3.5. SHAPIRO

1.3.5.1. A motoros-és nyelvi fejlődés kapcsolatban áll

1.3.5.1.1. a megkésett motoros fejlődés jelzője egyéb idegrendeszerbeli fejlődési diszfunkciónak

1.4. Pszichomotoros fejlesztés

1.4.1. MARTON-DÉVÉNYI

1.4.1.1. A gyermek mozgásstádiumának megfelelő szintű gyakorlása

1.4.1.1.1. kognitív képességek javulása

1.4.2. RINTALA

1.4.2.1. Pszichomotoros fejlesztés és általános testnevelés hatásosságának vizsgálata

1.4.2.1.1. a fejlesztésben résztvevő gyerekek nagymozgásának javulása

2. Mozgás

2.1. Mozgásfejlődés

2.1.1. Szomatikus és pszichikus tulajdonságok felmérhetők az ember...

2.1.1.1. mozgásformáiban

2.1.1.2. koordinációs képességeiben

2.1.1.3. kondicionális képességeiben

2.1.2. Főbb jellemzők

2.1.2.1. Genetikai meghatározottság

2.1.2.2. A fejlődés periodikus jellege

2.1.3. Kúszás-mászás-járás dominancia

2.1.3.1. Beszéd-írás-olvasás

3. KUTATÁS Rácz Katalin-F. Földi Rita-Barthel Betty

3.1. Alapozó terápia (Marton-Dévényi É.)

3.2. 176 gyermek

3.3. 5-6 évesek

3.4. 103 paraméter, 14 mozgáscsoport

3.5. státusz vizsgálat

3.6. 2 csoport összehasonlítása a mozgás és a dominancia területén

3.6.1. Beszédfejlődésben elmaradt gyerekek

3.6.1.1. kialakulatlan dominancia

3.6.2. Kontrollcsoport

3.6.2.1. Azonoson (jobb) oldali dominancia

3.6.2.2. Harmonikus láb- kar koordináció

3.7. Hipotézis

3.7.1. A normál beszédfejlúődésű gyermekeknek jobb a mozgásteljesítménye

3.7.2. A beszédfejlődésben elmaradt gyerekeknél magasabb a kialakulatlan/keresztezett dominancia aránya.