Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Opetusteknologian käyttömahdollisuuksia 2014 by Mind Map: Opetusteknologian
käyttömahdollisuuksia
2014
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Opetusteknologian käyttömahdollisuuksia 2014

Tehdyn jakaminen = YHTEISTYÖ

opettajien verkostoituminen ja yhteistyö mm. oppimateriaalin teossa ja OPS-työssä hyödyntäen opetus- teknologian mahdollisuuksia ja ammatillisia verkostoja

- CC-materiaalit (käyttö ja tekeminen) - wiki (yht. materiaalin tuottamiseen) - Diigo-ryhmä (linkkien jakaminen) - Facebook (verkostoituminen, jakaminen) - xTune (suunnitteluun, talon yhteistyöhön) - Twitter (tiedon haku, amm. verkostoituminen) - alojen blogit (markkinointi, verkostoituminen) - Moodle (yhteiset talon sis. kurssit) - video-, kuva-jakopalvelut (ryhmätyöskentely) - BYOD (omien laitteiden käyttö)

Oppiminen ja osaaminen talteen = NÄKYVÄKSI

osallistavilla oppimistehtävillä oppimisprosessin ja osaamisen (aos-näytöt), top:in, (tulevaisuudessa eHOPS) tallentaminen sähköisesti: opiskelijalle, opiskelijaryhmälle, opettajille, top:ssa ohjaajalle - julkiseksi tehty osaaminen työnhakuun

- PLE (hlökoht. oppimisymp.) - sähköinen portfolio (eHOPS) - sähköinen portfolio (ePortfolio) - Facebook (ryhmä; verkostot) - Instagram (kuva-blogi) - Twitter (yhteydenpito, tehtävät) - blogi (top, oma/ryhmän) - Kyvyt.fi, Office 365, Moodle - videoina, kuvina, audiona, tekstinä

Osaamisen jakaminen = VERTAIS- OPPIMINEN

toisilta oppimisen toimintakulttuurin rakentaminen ja oikea-aikaisen, riittävän, jatkuvan tuen ja ohjauksen varmistaminen

- koulutukset, työpajat (AC/Lync, Fb, xTune) - kehittämisprojektit (OPH/ESR, sisäiset) ja niissä tehdyn jakaminen ja hyödyntäminen - veop suunnittelijat (online-ohjaus, Lync) - talon mentoriverkostojen yhteistyö

CC BY-SA Hanna Toijala 2014