Opetusteknologian käyttömahdollisuuksia 2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Opetusteknologian käyttömahdollisuuksia 2014 by Mind Map: Opetusteknologian käyttömahdollisuuksia 2014

1. Tehdyn jakaminen = YHTEISTYÖ

1.1. opettajien verkostoituminen ja yhteistyö mm. oppimateriaalin teossa ja OPS-työssä hyödyntäen opetus- teknologian mahdollisuuksia ja ammatillisia verkostoja

1.1.1. - CC-materiaalit (käyttö ja tekeminen) - wiki (yht. materiaalin tuottamiseen) - Diigo-ryhmä (linkkien jakaminen) - Facebook (verkostoituminen, jakaminen) - xTune (suunnitteluun, talon yhteistyöhön) - Twitter (tiedon haku, amm. verkostoituminen) - alojen blogit (markkinointi, verkostoituminen) - Moodle (yhteiset talon sis. kurssit) - video-, kuva-jakopalvelut (ryhmätyöskentely) - BYOD (omien laitteiden käyttö)

2. Oppiminen ja osaaminen talteen = NÄKYVÄKSI

2.1. osallistavilla oppimistehtävillä oppimisprosessin ja osaamisen (aos-näytöt), top:in, (tulevaisuudessa eHOPS) tallentaminen sähköisesti: opiskelijalle, opiskelijaryhmälle, opettajille, top:ssa ohjaajalle - julkiseksi tehty osaaminen työnhakuun

2.1.1. - PLE (hlökoht. oppimisymp.) - sähköinen portfolio (eHOPS) - sähköinen portfolio (ePortfolio) - Facebook (ryhmä; verkostot) - Instagram (kuva-blogi) - Twitter (yhteydenpito, tehtävät) - blogi (top, oma/ryhmän) - Kyvyt.fi, Office 365, Moodle - videoina, kuvina, audiona, tekstinä

3. Osaamisen jakaminen = VERTAIS- OPPIMINEN

3.1. toisilta oppimisen toimintakulttuurin rakentaminen ja oikea-aikaisen, riittävän, jatkuvan tuen ja ohjauksen varmistaminen

3.1.1. - koulutukset, työpajat (AC/Lync, Fb, xTune) - kehittämisprojektit (OPH/ESR, sisäiset) ja niissä tehdyn jakaminen ja hyödyntäminen - veop suunnittelijat (online-ohjaus, Lync) - talon mentoriverkostojen yhteistyö

4. CC BY-SA Hanna Toijala 2014