ПРОУЧВАНЕ за минералните извори

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ПРОУЧВАНЕ за минералните извори by Mind Map: ПРОУЧВАНЕ за минералните извори

1. Идеи на проект за оползотворяване

1.1. Басейни

1.2. Балнеолечение

1.3. Паркове

1.4. и др.

1.5. Рекламни материали

1.5.1. брошури

1.5.2. постери и др.

2. Екологично състояние на района

2.1. Стопанисван/нестопанисван

2.2. Чисто/замърсено

2.3. Ограничен/свободен достъп

2.3.1. Included

2.3.2. Included

2.3.3. Excluded

3. Програма за 9-11 клас

3.1. Начало 12 - 15 май

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Предаване на писмените разработки - до 16-17 юни

3.2.1. Define actions as necessary

3.3. Защита 18 - 20 юни

4. Допълнение за 11 клас

4.1. Икономически обосновки

4.2. 3D проект - SketchUp или Alice3

5. Характеристики

5.1. Температура

5.2. Химичен състав

5.2.1. Materials

5.2.2. Personel

5.2.3. Services

5.3. Микробиологичен анализ

6. Географско положение и вид на източника (естествен, сондиран)

7. Продукти в резултат на проекта

7.1. Доклад (задължително)

7.2. Презентация (задължително)

7.3. Снимки на тема "Вода"

7.4. Рисунки на тема "Вода"

8. Проучване

8.1. За всеки отбор задължително един извор в София

8.2. Допълнително по един избираем от всеки член на отбора