Türkiye'de e-ticaret

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Türkiye'de e-ticaret by Mind Map: Türkiye'de e-ticaret

1. Güçlü Alanlar

1.1. Yatırımcı

1.1.1. Hevesli

1.1.2. Örnek alabileceği girişim fazla.

1.1.3. Zor koşullara hazır ve uyumlu.

1.1.4. Hazır çözümlerle hızlı pozisyon alabilme fırsatı.

1.2. Girişimci

1.2.1. Doyurulmamış potansiyelin büyüklüğü.

1.2.2. Genç nüfus

1.2.3. Kredi kartı sahipliği.

1.3. Rakipler (Offline)

1.3.1. Köklü algı.

1.3.2. Sermaye birikimi.

1.3.3. Aynı zamanda e-ticarette de yer alıyorlar.

1.4. Müşteriler

1.4.1. Tüketiciye yönelik düzenlemeler lehinde.

1.4.2. Bankaların koruyucu şemsiyesi.

1.5. Ekosistem

1.5.1. Lojistik sistemi dünyanın en iyileri arasında

1.5.2. Ödeme seçenekleri çeşitli ve makul.

1.5.3. Giriş eşiğinin düşmesi rekabetçi yapıyı koruyor.

1.6. Devlet

2. Tehditler

2.1. Yatırımcı

2.1.1. Kısa vadeli kar beklentisi.

2.1.2. Karşılaması zor başarı beklentisi.

2.2. Girişimci

2.2.1. Havlu atana yönelik düzenleme ve yaptırımlar yetersiz.

2.3. Rakipler (Offline)

2.3.1. Çok daha az ürün seçeneğiyle çok daha yüksek ciroya sahipler.

2.3.2. Sektör tecrübeleri ve ticari yetenekleri e-ticaretçilere göre çok daha fazla.

2.3.3. Daha büyük sermaye gücüne sahipler.

2.3.4. E-ticaret sitelerini doğrudan rakip ve tehdit olarak görüyorlar.

2.4. Müşteriler

2.4.1. Fiyat odaklı beklentiler.

2.4.2. İstismara yatkın: iadeler, vs...

2.5. Ekosistem

2.5.1. Giriş eşiği düştükçe rekabet artıyor, kar marjları düşüyor.

2.6. Devlet

2.6.1. Belirsiz vergi ve düzenleme politikası uzun vadeli girişimlere engel.

2.6.2. İnternet düzenlemeleri ve sansür.

3. Zayıf Alanlar

3.1. Yatırımcı

3.1.1. Parası az

3.1.2. Kendi ticari geçmişi yeterli değil.

3.2. Girişimci

3.2.1. Tecrübesiz (özellikle webde)

3.2.2. Girişimci ruhu yok (başkasının yanında çalışmamak için kendi işini kurmak istiyor)

3.2.3. Kendi yolunu çizmek yerine mevcut yollardan ilerliyor.

3.2.4. Faaliyet gösterdiği sektörün dinamiklerinden habersiz.

3.2.5. Kısa dönemli kar beklentisi

3.2.6. Sürekli artan reklam ve pazarlama maliyetleri.

3.3. Rakipler (Offline)

3.3.1. Ürün çeşitliliğindeki zayıflık.

3.3.2. İndirim marjları dar.

3.3.3. Geleneksel dünyayla sınırlı.

3.4. Müşteriler

3.4.1. Güven sorunu yaşıyor.

3.4.2. Sepet ortalaması temkinli.

3.4.3. Tek beklentisi ucuz fiyat.

3.5. Ekosistem

3.5.1. Tedarik zinciri başka bir çağda yaşıyor.

3.5.2. Sektörün yetkin bir temsilci çatı kuruluşu yok.

3.5.3. Şeffaflık ve paylaşım yok.

3.5.4. Asıl parayı Google ve Facebook kazanıyor.

3.5.5. Hizmetler ve ürünler standart. Farklılaşmak zor.

3.5.6. İstismarın ve kayıt dışı ekonominin refleksleri sektörü zedeliyor.

3.5.7. Hala masasüstü odaklı (çoğu sitenin mobil desteği bile yok)

3.6. Devlet

3.6.1. Vergi ve teşvik eksikliği

3.6.2. Gümrük duvarlarıyla rekabete engel.

4. Fırsatlar

4.1. Yatırımcı

4.1.1. Sektör birleşmeye muhtaç.

4.1.2. Girişimciler tamahkar.

4.1.3. Melek yatırımcı düzenlemesi oyuncu sayısını kısıtlıyor.

4.2. Girişimci

4.2.1. Pazarda hala yeni oyuncular için fırsatlar var.

4.2.2. Offline dünyanın devleriyle çözüm ortaklıkları yeni bir fırsat alanı olabilir.

4.3. Rakipler (Offline)

4.3.1. Niş alanlarda rekabet çıtası düşük.

4.4. Müşteriler

4.4.1. Henüz e-ticaretle tanışmamış büyük bir tüketici grubu var.

4.5. Ekosistem

4.5.1. Yeni teknoloji ve çözümler sektöre doğrudan yansıyor.

4.6. Devlet

4.6.1. Teşvik, düzenleme ve desteklerle sektörü büyütebilir.