Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ordforklaringer by Mind Map: Ordforklaringer

1. Metafysikken

1.1. Ontologi

1.1.1. Inventarliste for universet

1.1.2. Eksistens

1.1.3. Platons idélære

2. Etikk

2.1. Teleologi (konsekvensetikk)

2.1.1. Aristoteles årsaker

2.1.1.1. Alt streber

2.1.2. Utilitarimsen

2.2. Relativister

2.2.1. "Mennesket er alle tings mål"

2.3. Deontologi (pliktetikk)

2.3.1. Det finnes en morallov. "Det er din plikt å..."

2.3.2. Kant. "Det kategoriske Imperativ"

2.3.2.1. Dine plikter utspringer fra din fornuft

2.4. Absolutister

3. Logikk og argumentasjonslære

3.1. Aksiomatisk-deduktivt system

3.1.1. Premissene er selvinnlysende sanne

3.2. hypotetisk-deduktivt system

3.2.1. Premissene er hypoteser

3.3. deduktiv-nomologisk

3.3.1. logiske konsekvenser av generelle lovmessigheter

3.3.1.1. Nødvendig for vitenskap?

3.3.1.1.1. Logisk positivisme: Ja

3.3.1.1.2. Rasjonalister: Nei.

3.4. Induksjon

3.4.1. Fra noen til alle

3.4.2. Abduksjon

3.5. deduksjon

3.5.1. fra allmenn generellt til enkeltting

4. A priori

4.1. Platon

4.2. Descartes

4.3. Kant

4.4. Logiske positivister

4.4.1. Hume og begrepskunnskap

5. Epistemologi

5.1. Empirisme

5.1.1. Hume

5.1.2. Locke

5.2. Rasjonalisme

6. Determinisme

6.1. Alt er foutbestemt

6.2. Vanskelig å forene med troen på fri vilje

6.2.1. Kant

7. Dualisme

7.1. Todelt univers

7.2. Kropp og sjel

7.2.1. Descartes

7.2.2. Platon

8. Hermeneutikk

8.1. Kant: "Ding an sich"

8.1.1. syntetisk a priori

9. Instumentalistisk

9.1. Teorier

9.2. holdning

9.3. Nytteverdi

10. Mekanisk natursyn

10.1. Aristoteles: bevirkende årsaker

10.2. Uten teleologiske årsaker (Aristoteles formålsårsaker)

10.3. Determinisme

11. Normativ

11.1. BØR

12. Deskriptiv

12.1. ER