Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ordforklaringer by Mind Map: Ordforklaringer

1. Epistemologi

1.1. Empirisme

1.1.1. Hume

1.1.2. Locke

1.2. Rasjonalisme

2. Instumentalistisk

2.1. Teorier

2.2. holdning

2.3. Nytteverdi

3. Mekanisk natursyn

3.1. Aristoteles: bevirkende årsaker

3.2. Uten teleologiske årsaker (Aristoteles formålsårsaker)

3.3. Determinisme

4. Normativ

4.1. BØR

5. Deskriptiv

5.1. ER

6. Metafysikken

6.1. Ontologi

6.1.1. Inventarliste for universet

6.1.2. Eksistens

6.1.3. Platons idélære

7. Etikk

7.1. Teleologi (konsekvensetikk)

7.1.1. Aristoteles årsaker

7.1.1.1. Alt streber

7.1.2. Utilitarimsen

7.2. Relativister

7.2.1. "Mennesket er alle tings mål"

7.3. Deontologi (pliktetikk)

7.3.1. Det finnes en morallov. "Det er din plikt å..."

7.3.2. Kant. "Det kategoriske Imperativ"

7.3.2.1. Dine plikter utspringer fra din fornuft

7.4. Absolutister

8. Logikk og argumentasjonslære

8.1. Aksiomatisk-deduktivt system

8.1.1. Premissene er selvinnlysende sanne

8.2. hypotetisk-deduktivt system

8.2.1. Premissene er hypoteser

8.3. deduktiv-nomologisk

8.3.1. logiske konsekvenser av generelle lovmessigheter

8.3.1.1. Nødvendig for vitenskap?

8.3.1.1.1. Logisk positivisme: Ja

8.3.1.1.2. Rasjonalister: Nei.

8.4. Induksjon

8.4.1. Fra noen til alle

8.4.2. Abduksjon

8.5. deduksjon

8.5.1. fra allmenn generellt til enkeltting

9. A priori

9.1. Platon

9.2. Descartes

9.3. Kant

9.4. Logiske positivister

9.4.1. Hume og begrepskunnskap

10. Determinisme

10.1. Alt er foutbestemt

10.2. Vanskelig å forene med troen på fri vilje

10.2.1. Kant

11. Dualisme

11.1. Todelt univers

11.2. Kropp og sjel

11.2.1. Descartes

11.2.2. Platon

12. Hermeneutikk

12.1. Kant: "Ding an sich"

12.1.1. syntetisk a priori