GRAĐA RAČUNALA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRAĐA RAČUNALA by Mind Map: GRAĐA RAČUNALA

1. Računalo je građeno od sklopovlja, tj. od svih električnih, elektroničkih i mehaničkih dijelova

2. Računalo Von Neumannove arhitekture sastoji se od tri temeljna dijela:

2.1. središnje jedinice za obradbu podataka (CPU)

2.2. memorije

2.3. ulazno-izlaznih uređaja

3. Središnja jedinica za obradbu podataka

3.1. zadužena za upravljanje protokom podataka između pojedinih dijelova sustava

3.2. zadužena za usklađivanje i nadzor pravilnog rada cijelog sustava

4. Memorija

4.1. služi za pohranu podataka i programa

4.2. kapacitet memorije je zapremina memorije

4.3. RAM

4.3.1. radna memorije računala

4.3.2. u nju se mogu upisivati, brisati i iz nje čitati podaci

4.3.3. sadržaj RAM-a se briše prekidom napajanja memorije

4.3.4. svako računalo ima RAM I ROM memoriju

4.4. ROM

4.4.1. služi za pohranu podataka koji su uvijek isti i nepromjenjivi

4.4.2. te podatke se može čitati koliko se puta želi, ali ih se ne može brisati

4.4.3. sadržaj je neovisan o napajanju

5. Ulazno izlazni uređaji

5.1. Ulazni uređaji:

5.1.1. služe unosu podataka iz okoline u računalo

5.1.2. tipkovnica, miš, upravljačka palica, osjetilna ploha, zaslon osjetljiv na dodir, grafička ploča, skener

5.2. Izlazni uređaji:

5.2.1. Monitor, projektor, pisač, crtalo, zvučna kartica

5.2.2. pretvaraju podatke iz računala u oblik prihvatljiv okolini

5.3. omogućuju povezivanje računala s okolinom

6. Sabirnice

6.1. vodiči koji služe povezivanju pojedinih dijelova računala

6.2. na njima su izvedene priključnice da bi se dodatni dijelovi mogli priključiti na njih

6.3. ugrađuju se radi povećanja sposobnosti računala

6.4. unutarnje sabirnice služe uglavnom za priključak dijelova unutar računala

6.5. vanjske sabirnice služe za priključak uređaja koji se nalaze izvan računala, najpoznatija je usb