Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TRIZ (PL) - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień by Mind Map: TRIZ (PL) - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień
5.0 stars - 26 reviews range from 0 to 5

TRIZ (PL) - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień

Reguły formułowania IWK (4)

Reguła 1

Reguła 2

Reguła 3

Reguła 4

Idealny Wynik Końcowy (IWK)

Idealny system techniczny to taki, który nie istniejąc, spełnia jego funkcję.

Rozwiązanie innowacyjne rozpoczyna się od zdefiniowania idealnego wyniku, niezależnego od sposobu realizacji.

Kwestia sformułowania zadania i nie opieraniu się sugestii.

IWK to pierwszy istotny fragment ARIZ, który jest elementem TRIZ, pozwalającym na usystematyzowane podejście do rozwiązywania problemów.

Innowacyjne rozwiązanie ma w wyższym stopniu spełniać charakterystykę Idealnego rezultatu końcowego, czyli

Przykład w praktyce - ewolucja ekranu telefonu komórkowego

Książki (EN)

Simplified TRIZ: New Problem Solving Applications for Engineers and Manufacturing Professionals, Second Edition

Pobierz: "Da Vinci and 40 Answers - A Playbook for creativity and Fresh Ideas" by Mark L. Fox

Wektor inercji

Psychologiczne zjawisko polegające na szukaniu rozwiązania w wąskim „klinie" znanej problematyki, podczas gdy dobrego rozwiązania trzeba szukać w zupełnie innym kierunku (por. drukarki komputerowe i przejście od czcionkowych, później igłowych, do atramentowych);

Przedsiębiorca rozwiązując problemy w firmie, wykorzystuje doświadczenie i wiedzę zdobytą w procesie edukacji.

Algorytmy Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (tzw. ARIZ-y)

Znane również jako:

Kolejno ulepszane: od ARIZ-56 do ARIZ 85c

Porządkują pracę wynalazcy, prowadząc go krok po kroku, oszczędzając czas i eliminując kierunki bezowocnych poszukiwań.

ARIZ był początkiem TRIZa

Ogólny schemat działania algorytmu ARIZ

Ostatnim algorytmem (powstałym już po śmierci Altszullera) jest ARIP-2009 (Gennadija Iwanowa)

Narzędzia twórczości (zwane również jako: instrumenty wynalazcy, "chwyty wynalazcze", zasady) (50)

Henryk Altszuller zauważył, że wszystkie wynalazki powstały w wyniku zastosowania niewielkiej liczby powtarzających się idei, zasad wynalazczych, inaczej „chwytów inżynierskich”.

Wymienione zasady dotyczą przede wszystkim dziedzin istotnych w latach 50-tych i 60-tych, a więc np. mechaniki i budownictwa.

1. Segmentacja

2. Wydzielenie

3. Lokalna jakość

4. Asymetria

5. Łączenie

6. Uniwersalność

7. "Matrioszka"

8. Przeciwciężar

9. Przeciwdziałanie zapobiegawcze

10. Zapobieganie

11. Wcześniejsze wytłumienie

12. Ekwipotencjalność

13. Wykonanie w "na odwrót"

14. Sferoidalność

15. Dynamika

16. Częściowe lub nadmierne działanie

17. Inny wymiar

18. Wibracje/drgania

19. Działanie impulsowe

20. Ciągłość

21. Przeskok

22. Straty na korzyści

23. Sprzężenie zwrotne

24. Pośrednik

25. Samoobsługa

26. Kopiowanie

27. Tania nietrwałość

28. Zastąpienie mechaniki

29. Pneumatyka i Hydraulika

30. Elastyczne powłoki i błony

31. Materiały porowate

32. Zmiana kolorów

33. Homogeniczność

34. Odrzucenie i regeneracja

35. Zmiana parametrów

36. Fazy przejściowe

37. Rozszerzanie cieplne

38. Utleniacze

39. Neutralne środowisko

40. Materiały kompozytowe

41. Wykorzytsanie pauz

42. Działanie wielpostopniowe

43. Stosowanie piany

44. Stosowanie wstawek

45. Bi - zasada

46. Zastosowanie substancji wybuchowych i prochów

47. Manipulacja w wodzie

48. Wykorzystanie próźni

49. Dysocjacja - asocjacja

50. Samoporganizacja

Twórca TRIZ

Henryk Saulowicz Altszuller

15.10.1926 - 24.09.1998

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gienrich_Altszuller

http://www.dcosbim.pl/bio_hsa.html

http://www.triz-innowacje.pl/triz/z-zycia-henryka-altszullera/henryk-saulowicz-altszuller---biografia.html

Słownik terminologii TRIZ

Algorytm Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

Analiza wepolowa

Analogiczne zadanie

Antysystem

Baza informacji

Bi-system

Biologiczny efekt

Burzenie wepola

Chwyt, zasada

Czas operacyjny

Czteropoziomowy system kreowania fantastycznych idei

Duża niespodzianka

Efekt

Epole

Fantograma

Fepole

Graficzny zapis wepola

Główny proces technologiczny (produkcyjny)

Heurystyka

Idealna maszyna

Idealny wynik końcowy (IWK)

Inercja myślenia

Koncepcja maksymalnego dążenia w górę

Krok wstecz od IWK

Maksymalne zadanie (maksizadanie)

Metoda modelowania maleńkimi ludzikami

Metody niealgorytmiczne

Mikrozadanie

Model zadania wynalazczego, innowacyjnego

Monosystem

Narzędzie

Nietypowe zadanie

Obiekt, przedmiot

Ocena opracowań wykonanych wg. TRIZ

Operator RSP

Operator systemowy

Pole

Polisystem

Poważny cel

Poziomy zadań wynalazczych

Prawa rozwoju systemów technicznych

Prognoza

Pustka

Rejestr idei SF

Resursy

Resursy substancjalno - polowe

Rie sprzeczności

Rozwój Twórczej Wyobraźni (RTW)

S- kształtna krzywa, sinusoidalna krzywa

Schemat sprzeczności technicznej (ST)

Schemat wieloekranowy

Schematy typowych konfliktów w modelach zadań

Sformułowanie zadania

Skonfliktowana para

Sprzeczność

Standard rozwiązywania zadań wynalazczych

Strefa operacyjna

Substancja

Suchronizacja rytmu

System techniczny

System „chwytów”, zasad elementarnych,

Sytuacja innowacyjna, wynalazcza

TRIZ

Tabela podstawowych zasad likwidacji sprzeczności technicznych

Taktyka Rozwoju Osobowości Twórczej (TROT)

Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej (TROT)

Tepole

Termin specjalistyczny

Typowe konflikty

Typowe zadanie

Uzupełnienie wepola

Warunki zewnętrzne

Wepole

Wiodąca dziedzina techniki

Wskaźniki efektów

Wzmocnienie sprzeczności

Wzmocnione sformułowania sprzeczności

X-element

Zadanie

Zalety twórczej osobowości

Zapis wepolowy

Zasada

Zbiorcza kartoteka

Zbiór godnych, poważnych celów

MATRIZ

Poziomy certyfikacji TRIZ wg. MATIZ (5)

The International TRIZ Association

http://matriz.org/

Książki (PL)

Co to jest TRIZ?

Prawa rozwoju systemów technicznych (PRST) (9)

Systemy techniczne rozwijają się według wspólnych, ustalonych i niezmiennych praw, które można wykorzystać dla kreowania dalszego rozwoju systemów. Są to:

1. Prawo kompletności elementów technicznego systemu.

2. Prawo energetycznej przewodności systemu.

3. Prawo uzgodnienia rytmu elementów TS.

4. Prawo podnoszenia stopnia idealizacji TS.

5. Prawo nierównomiernego rozwoju części systemu.

6. Prawo przechodzenia do nadsystemu.

7. Prawo przechodzenia z makropoziomu na mikropoziom.

8. Prawo powiększenia stopnia wepolowości.

9. Prawo powiększania stopnia dynamiczności.

Odmiany TRIZa (4)

Metodyka TRIZ zorientowana pierwotnie tylko na rozwiązywanie problemów technicznych, pod nazwą TRIZ-Technika.

Obecnie mamy 4 odmiany TRIZ:

http://www.opensourcetriz.com/

Ta darmowa mapa TRIZ została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji metody TIRZ. Podziel się tą mapą z innymi, polub i przekazaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwmoju THX.!)

Pytania / wątpliwość / błędy? Zapraszam do kontaktu. Mapa powstała jako pomoc w Twojej nauce. Każda uwaga jest cenna :-), Mirosław Dąbrowski.