HTH Brainstorm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HTH Brainstorm by Mind Map: HTH Brainstorm

1. Struktur

1.1. Nye målsætninger

1.2. Ny forretsningidé/Vision

1.3. Nye kommunkationslinjer

1.4. Evt. nye ledelsesstile/former

2. Personer

2.1. Kurser

2.2. Skal sættes ind i de nye systemer

2.3. Kigge efter andre kvalifikationer hos medarbejdere når der ansættes

3. Opgaver

3.1. Indkøb fra andet sted (Organisering)

3.2. Administrere de nye IT system

3.3. Organisering af indkøb på nye IT systemer

3.4. Bestille råvarer hjem

4. Teknologi

4.1. Opsætning af nye iPad systemer

4.2. Lave nye APP der er integreret med hjemmesiden

4.3. Opsætning af nye ERP/Kommunkationssystemer